Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Športové podujatia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ak chcete usporiadať v Starom Meste športové podujatie, musíte sa riadiť zákonom č. 1/2014 Z. z. o organizovaní športových podujatí, ktorý vám ukladá niekoľko povinností.

Kto môže byť organizátorom športového podujatia?

Organizátorom športového podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba, prípadne tiež obec.

Kde sa môže konať podujatie?

Môže ísť o štadióny, športové haly, ale i ulice a parky, prípadne lesy. Je tu však potrebné mať vybavené potrebné povolenia od miestnych úradov a organizácií, taktiež  zabezpečiť primerané zázemie pre účastníkov a divákov. 

Ako mám postupovať, ak chcem zorganizovať športové podujatie v Starom Meste?

Najskôr musíte svoj zámer oznámiť mestskej časti prostredníctvom Oznámenia o verejnom športovom podujatí (.pdf, .doc, .odt), z ktorého bude jasné, o aký typ podujatia ide, kde sa má konať a koľko ľudí organizátor očakáva. Toto oznámenie treba doručiť na MÚ Staré mesto najmenej 15 dní pred organizovaním podujatia a čakať na povolenie.

Čo treba mať splnené?

Okrem už spomínaných povolení a schválení, zázemia, treba pri organizovaní športových podujatí myslieť aj na zabezpečenie vybavenia, bezpečnostné opatrenia a núdzový plán, efektívny registračný systém, zabezpečenie personálu, marketing a propagáciu, udržiavanie komunikácie.

Aké ďalšie povinnosti musí organizátor splniť?

-       označiť miesta zdravotnej pomoci na situačnom pláne miesta konania podujatia

-     zabezpečiť pre dobrovoľníkov reflexné vesty alebo rovnošaty

-      zabezpečiť asistenciu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v priestoroch športoviska

-      získavať a uchovávať údaje o divákovi na účel vystavenia vstupenky, a to po dobu 30 dní odo dňa skončenia podujatia

-      viesť zoznam členov usporiadateľskej a strážnej služby pre potreby identifikácie

-      poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru SR na vyžiadanie tieto zoznamy na účely dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní

- zriadiť najmenej jedno miesto (ak je účasť viac ako 4 000 ľudí, tak dve miesta) zdravotnej starostlivosti

Preskočiť na obsah