Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako sa môžem mestskej časti sťažovať?

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné:

- proti komu smeruje,

- na aké nedostatky poukazuje,

- čoho sa sťažovateľ domáha,

- musí byť sťažovateľom podpísaná.

Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom sťažovateľa alebo do 5 pracovných dní od jej podania potvrdenie vlastnoručným podpisom sťažovateľa. V opačnom prípade sa sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach odloží. Uvedené platí aj pre sťažnosť podanú telefaxom.

staznosti@staremesto.sk
tel: +421(2)59246369
fax: +421(2)52920003

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Rozhodnutie č. 11_2021 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 25. marca 2021, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Formát: pdf Veľkosť: 7,09 MB
Dátum: Súbor: Sťažnosť - tlačivo Formát: docx Veľkosť: 68,1 kB
Dátum: Súbor: Sťažnosť - tlačivo Formát: pdf Veľkosť: 94,5 kB
Dátum: Súbor: Sťažnosť - tlačivo Formát: odt Veľkosť: 58,4 kB
Rozhodnutie č. 11_2021 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 25. marca 2021, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Sťažnosť - tlačivo
Sťažnosť - tlačivo
Sťažnosť - tlačivo
Preskočiť na obsah