Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kultúrne podujatia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako postupovať, ak chcem zorganizovať v Starom Meste kultúrne podujatie? 

Pokiaľ chcete v Starom Meste usporiadať kultúrne podujatie, je v prvom rade potrebné svoj zámer oznámiť mestskej časti prostredníctvom príslušného Oznámenia o konaní verejného kultúrneho podujatia, a následne počkať na povolenie vydanie povolenia.

Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné:

 • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
 • koncerty
 • hudobné a tanečné produkcie
 • výstavy diel, výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
 • festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia
 • tanečné zábavy
 • iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy

Aké kultúrne centrá sa nachádzajú v Starom Meste? 

V našej mestskej časti sú k dispozícii priestory na: Školskej 14, Františkánskom nám. 7, Gaštanovej 19, Ventúrskej 9 (Zichyho palác), Štefánikovej 25 (Pistoriho palác)

Ako si môžem prenajať priestory na Gaštanovej 19?

V súčasnosti tu bývajú pravidelné relaxačné cvičenia v dopoludňajších hodinách s 50 % zľavou pre seniorov, ale i prednášky, besedy, spoločenskú zábavu, divadelné predstavenia, koncerty a pod. 

V prípade záujmu o prenájom priestorov kontaktujte zodpovednú kontaktnú osobu:

 • Mgr. Eva Košťálová, správkyňa a dramaturgičku centra
  • email: eva.kostalova@staremesto.sk
  • tel.: +421 (2)54777366, +421 911238711

Aké sú ceny za prenájom priestorov na Gaštanovej ulici?

Typ dane/poplatku/služby spojenej s realizáciou podujatí

sadzba

Gaštanová 19 / Klubovňa / pracovný deň 

1 hod/15 EUR

Gaštanová 19 / Klubovňa / víkend

1 hod/20 EUR

Gaštanová 19 / veľká sála / pracovný deň

1 hod/30 EUR

Gaštanová 19 / veľká sála / víkend

1 hod/40 EUR

Gaštanová 19, pravidelná činnosť / klubovňa, veľká sála / denný režim do 18.00

1 hod/10 EUR/10 EUR/víkendy 1 hod 15 EUR/20 EUR 

 

Čo ponúka Staromestské centrum kultúry a vzdelávania v priestoroch na Školskej ulici?

V týchto priestoroch je k dispozícii Detské baletné štúdio, Dramatický krúžok, pohybové kurzy, jazykové kurzy, ale aj divadlo TICHO a spol. a Divadlo Ívery.

Za akých okolností si môžem prenajať priestory na Školskej ulici?

Mestskú časť treba požiadať o prenájom priestorov a jasne napísať, na aký typ podujatia priestory chcete. Údaje žiadateľa uvedené v objednávke a faktúre musia byť totožné. Žiadateľ je povinný neodkladne informovať o akejkoľvek zmene fakturačných údajov, účelu alebo dátumu poskytnutia služieb spojených s poskytnutím priestorov.

V prípade požiadavky poskytnutia priestorov na viac ako 24 hodín, a to nepretržite, je žiadateľ povinný uzatvoriť zmluvu o krátkodobom prenájme. V takomto prípade oddelenie kultúry bezodkladne žiadosť odstúpi majetkovému oddeleniu a informuje o tom žiadateľa.

Mestská časť nevyhovie žiadosti o poskytnutie služieb spojených s poskytnutím priestorov subjektu, ktorý je šíriteľom myšlienok a názorov, ktoré sú v rozpore so všeobecne uznávanými morálnymi hodnota.

Mestská časť nevyhovie žiadosti o poskytnutie služieb spojených s poskytnutím priestorov subjektu, voči ktorému eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku.

Koľko stojí prenájom priestorov na Školskej ulici?

Veľká baletná sála

35,00 €

za hodinu, počas pracovných dní

40,00 €

za hodinu počas víkendov a sviatkov

Malá baletná sála

25,00 €

za hodinu, počas pracovných dní

30,00 €

za hodinu počas víkendov a sviatkov

Divadelná sála

100,00 €

za hodinu

 

 

Učebne

15,00 €

za hodinu, jednorazovo cez pracovné dni

20,00 €

za hodinu počas víkendov a sviatkov

12,00 €

za hodinu, opakovane počas pracovných dní

Čo sa nachádza v priestoroch na Františkánskom námestí?

V objekte na Františkánskom námestí je  Divadlo GUnaGU a Galéria F7, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Budova je chránenou kultúrnou pamiatkou v barokovom štýle z polovice 18. storočia a bola zrekonštruovaná v roku 2001.

Môžem vystavovať v Galérii F7?

Hlavným poslaním výstavnej siene Galéria F7 je poskytnúť priestor k realizácii výstav i neprofesionálnym výtvarníkom v mesačných intervaloch.

Pre viac informácií, prosím kontaktujte zodpovednú kontaktnú osobu:

Čo sa nachádza v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici?

V Zichyho paláci sa nachádza obradná miestnosť, hudobná sála a klubovňa, ktoré je možné si prenajať. 

Takisto tam je aj Staromestská galéria Zichy, ktorá má však vchod z ulice (Ventúrska 9). Bývajú v nej výstavy domácich aj zahraničných autorov.

Koľko stojí prenájom priestorov v Zichyho paláci?

Typ dane/poplatku/služby spojenej s realizáciou podujatí

sadzba

Zichyho palác / obradná sieň

1 hod/120 EUR

Zichyho palác / obradná sieň komerčný subjekt 

1 hod/200 EUR

Zichyho palác / hudobný salón

1 hod/100 EUR

Zichyho palác / hudobný salón komerčný subjekt

1 hod/150 EUR

Zichyho palác / klubovňa

1 hod/40 EUR

Zichyho palác / predsálie

1 hod/30 EUR

Zichyho palác / chodba

1 hod/15 EUR

Zichyho palác / matrika

1 hod/30 EUR

Zichyho palác / nádvorie

1 hod/80 EUR

Zichyho palác / koncerty ZUŠ, absolventské koncerty

1 hod/80 EUR

Zichyho palác / požičanie projektora 

1 hod/20 EUR

Zichyho palác / Galeria Z

 

Zichyho palác / výtvarný ateliér / pravidelne 

1 hod/40 EUR

Zichyho palác / výtvarný ateliér / jednorázovo 

1 hod/50 EUR

Zichyho palác / inštalácia výstavy 

1 hod/10 EUR

Na aké podujatia slúži Pistoriho palác?

V Pistoriho paláci bývajú detské filmové a divadelné podujatia, výchovné koncerty pre ZŠ a SŠ, krsty kníh a čítačky, tématicko-odborné a diskusné projekty, workshopy, semináre, hudobné komorné i väčšie projekty, výstavy, aj festivaly.

Koľko stojí prenájom priestorov v Pistoriho paláci?

Typ dane/poplatku/služby spojenej s realizáciou podujatí

sadzba

Pistoriho palác / exteriér / podbránie 

1 deň/20 EUR

Pistoriho palác / exteriér / fasáda budovy

1 deň/100 EUR

Pistoriho palác / exteriér / dvor

1 deň/50 EUR

Pistoriho palác / interiér  / foaje schodisko 

1 deň/80 EUR

Pistoriho palác / interiér  / 1. poschodie / 1. miestnosť

1 hod/60 EUR

Pistoriho palác / interiér / 1. poschodie / 2. miestnosti

1 hod/100 EUR

Pistoriho palác / interiér / 1. poschodie / 3. miestnosti

1 hod/140 EUR

Pistoriho palác / interiér / blok 3 miestnosti na výstavu 

Výstava/200 EUR

Pistoriho palác / interiér / 2. poschodie / okrúhla miestnosť 

1 hod/70 EUR

Pistoriho palác / interiér / 2. poschodie / výstavne priestory

Výstava/350 EUR

Pistoriho palác / interiér / 2. poschodie /koncertná sieň 

1 hod/100 EUR

Pistoriho palác / prenájom veľkej ozvučovacej techniky

akcia/150 EUR

Pistoriho palác celý /komerčné podujatia/ natáčanie reklám, spotov a pod. 

1 deň/1 000 EUR

Pistoriho palác / nekomerčné podujatia 

 

Pistoriho palác celý / podujatia  politických subjektov 

 

Pistoriho palác podujatia organizované NGO a Oz - podľa dohody

 

Pistoriho palác - memorandá, spolupráce, záštity - podľa dohody

 

Exteriér - zapožičanie stoličiek na konanie podujatia 

podujatie/ 50 EUR

Zapožičanie ozvučovacej velkej techniky na podujatie

podujatie /150 EUR

Služby zvukára 

1 hod / 35 EUR 

Poplatky za externé služby môžu byť upravené podľa dohody a podľa charakteru podujatia

 

 

Preskočiť na obsah