Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zástupcovia starostu

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Zástupcu alebo zástupcov starostu si vyberá sám starosta spomedzi poslancov zvolených do zastupiteľstva. Potom zastupuje/ú starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Starosta poverí zastupovaním poslanca zastupiteľstva do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak tak starosta neurobí v tejto lehote, kompetencia zvoliť zástupcu starostu prechádza uplynutím 60 dňovej lehoty na obecné zastupiteľstvo. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie.

Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. 

Staré Mesto má dvoch zástupcov starostu.

 

2_1

Mgr. art. Dana Kleinert 

kancelária: 141/I.

tel: +421(2)59246371

email: dana.kleinert@staremesto.sk

Je absolventkou textilného dizajnu na VŠVU v Bratislave a na univerzite v Helsinkách. Pracovala ako manažérka, ale i spolupracovníčka projektov rozvíjajúcich kreatívny sektor. Založila si vlastnú odevnú značku a bola tiež zakladateľkou a riaditeľkou Slovak fashion council. Aktívne prepája verejnú a súkromnú sféru, akademickú obec, tretí sektor a komunity. Je presvedčená, že samospráva vie byť efektívna v pomoci, v krízových situáciách, ako aj v implementovaní nových ideí a vízií.

1_1

Ing. Petr Skalník

kancelária: 141/I.

email: petr.skalnik@staremesto.sk

Profesionálne sa venoval marketingovej stratégii a komunikácii, amatérsky kultúre a fotografii. V komunálnej politike sa pohybuje od roku 2018. Ako predseda Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok sa sústreďoval na riešenia zlepšujúce čistotu a bezpečnosť v Starom Meste.

Preskočiť na obsah