Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Oznámenie verejných funkcionárov

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Starosta a poslanci sú povinní informovať o svojich majetkových pomeroch, zárobkoch a funkciách

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú starosta mestskej časti a poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci rok, v ktorom uvedú skutočnosti vymedzené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Tieto skutočnosti sa zverejňujú na webe

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná počas výkonu verejnej funkcie starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti zverejňovať podané oznámenia na webovom sídle mestskej časti v rozsahu vymedzenom v čl. 7 ods. 8 až 10 ústavného zákona.

Zvolení zástupcovia musia vyššie uvedené skutočnosti poslať písomne. K dispozícii majú tieto tlačivá:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka)

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Ústavný zákon č. 357_2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Formát: pdf Veľkosť: 5,6 MB
Dátum: Súbor: Metodické usmernenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k podávaniu oznámení podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona č. 357_2004 Z. z. Formát: pdf Veľkosť: 57 kB
Ústavný zákon č. 357_2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Metodické usmernenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov k podávaniu oznámení podľa čl. 7 a čl. 8 ústavného zákona č. 357_2004 Z. z.
Preskočiť na obsah