Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Matričný úrad

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Pracovisko Matričného úradu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sa nachádza na Medenej ul. č. 2 /prízemie/

Matrika - otváracie hodiny

Pondelok:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 

Streda:

08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00

Medená ulica č. 2 (vchod z ulice), 811 02 Bratislava

e-mail: matrika@staremesto.sk

 

Upozorňujeme klientov matriky, že podľa § 7 ods.5 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov si môžu vyžiadať výpis z matriky (rodný list, sobášny list, úmrtný list) na ktorejkoľvek matrike na území SR.
Táto možnosť sa však nevzťahuje na vydanie prvého výpisu z matriky pri novonarodených deťoch, prvého sobášneho listu a úmrtného listu pri zápise  aktuálneho ( aktuálne úmrtie v bežnom roku) úmrtia do matriky.

Od 1.7. 2022 rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou do vlastných rúk na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku v pôrodnici.

Týka sa to:

  • slobodnej matky
  • zosobášených rodičov
  • ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu

Prosíme rodičov, aby kontaktovali matričný úrad ohľadom doručovacej adresy, prípadne ďalších otázok.

e-mail: matrika@staremesto.skOsobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí: http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

Písomné (poštou zasielané) dožiadania prosíme adresovať na:
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto
Matričný úrad
Vajanského nábr. č. 3
814 21 Bratislava

Preskočiť na obsah