Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dotácie

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Za rok 2024 máme Staromestskú dotačnú schému - Malé dotácie uzavretú.
Termín podávania žiadosti bol od 12. decembra 2023 do 1. marca 2024.
Ohľadom otvorenia dotačnej schémy na rok 2025 Vás budeme bližšie informovať v decembri 2024.

Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2024 - Malé dotácie

Tento rok sme podporili 57 projektov z oblasti kultúry, sociálnej starostlivosti, životného prostredia, vzdelávania či športu v celkovej sume 70-tisíc eur.

Odborná hodnotiaca komisia v tomto roku bola v zložení:

  • PhDr. Zora Bútorová, CSc.
  • Mgr. Michal Hvorecký
  • Jakub Hrbáň
  • Mgr. Tatiana Sedláková, PhD.
  • PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD.

Podanie žiadosti o pridelenie individuálnej dotácie je možné cez elektronický formulár.

Na tejto stránke nájdete aj všetky informácie o prihlásení.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte kontaktnú osobu:

Prehľad poskytnutých dotácií  za jednotlivé roky:

Dotácie poskytnuté za rok 2024

Dotácie poskytnuté za rok 2023

Dotácie poskytnuté za rok 2022

Dotácie poskytnuté za rok 2021

Dotácie poskytnuté za rok 2020

*Pozn.: V roku 2020 boli udelené iba Individuálne dotácie starostky. Malé dotácie a dotácie zo Staromestskej dotačnej schémy sa v tomto roku neprideľovali. Dôvodom bolo, že vzhľadom na vypuknutie pandémie Covid-19 sme nedokázali určiť, ako sa budú vyvíjať príjmy mestskej časti.

Od marca 2023 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti. Jeho cieľom je prideľovať dotácie efektívnejšie, transparentnejšie a podľa jasných pravidiel. Veríme tiež, že to ocenia všetci, ktorí chcú pomôcť zlepšiť život v Starom Meste a akýmkoľvek spôsobom zveľadiť našu centrálnu mestskú časť.

Čo je účelom dotácie mestskej časti?

Staré Mesto podporí všeobecne prospešné služby či projekty na podporu verejného života a plnenia spoločných cieľov definovaných v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zmysle VZN č. 3/2023. Cieľom je skvalitniť život obyvateľom aj návštevníkom mestskej časti v oblasti sociálnej starostlivosti, životného prostredia, vzdelávania, športu, a tiež kultúry. Kvalitu života vníma samospráva  ako súbor komplexných politík prispievajúcich k zdraviu obyvateľov, vzdelaniu či sociálnej a environmentálnej súdržnosti. Hlavnými atribútmi sú kvalita služieb a ich dostupnosť a podpora prostredia prostredníctvom vzájomného prepájania sa a rozvoja komunít.

Preskočiť na obsah