Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Protispoločenskú činnosť môžete nahlasovať aj na MÚ Staré Mesto, najmä, ak sa týka samosprávy alebo života v mestskej časti.

Túto problematiku rieši zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje napríklad podmienky poskytovania ochrany osobám, ktoré sa rozhodnú protispoločenskú činnosť nahlásiť. 

Oznamovateľom podľa zákona je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto upravuje Smernica zo dňa 28.10.2019 o vybavovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v platnom znení.

Zodpovednou osobou v zmysle zákona je miestny kontrolór.

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:

 • písomne
 • priamo zodpovednej osobe na adresu:
  • Miestny kontrolór
   Kýčerského 8
   811 05 Bratislava
 • v zalepenej obálke adresovanej zodpovednej osobe s označením „Neotvárať"' do  podateľne na adresu:
  • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
   Miestny kontrolór
   Vajanského nábrežie 3
   814 21 Bratislava 1
 • elektronicky

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať aj týmto inštitúciám:

 • Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Orgánu činnému v trestnom konaní, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu, a to napríklad: Národnej kriminálnej agentúre (NAKA)
 • Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
Preskočiť na obsah