Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Staromestské vianočné trhy

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Prihlasovanie na Staromestský vianočný trh 2024 je otvorené a všetky informácie nájdete aj na stránke TSSM.sk

Lehota na podanie žiadosti o nájom stánku vrátane príloh je do 16.7.2024 do 23:59 hod.

Mestská časť každý rok organizuje vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí. Tento rok budú otvorené pre všetkých od 21. novembra 2024 do 23. decembra 2024 / 6.januára 2025.

Na vianočných trhoch môžu predajcovia ponúkať jedlo či darčeky, prezentovať sa môžu aj mimovládne organizácie.

Kódex predajcu na staromestských vianočných trhoch

Každý nájomca predajného stánku na Staromestskom vianočnom trhu sa zaväzuje dodržiavať Kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu nasledovných zásad:

  • Svojím správaním a prístupom, ponúkanými produktmi, službami a vzhľadom svojho stánku sa budem snažiť o maximálnu spokojnosť návštevníkov podujatia.
  • Budem dbať na to aby môj stánok svojou estetikou, čistotou a kvalitou kvalitne reprezentoval mesto Bratislavu pre všetkých navštevníkov zo Slovenska i z cudziny.
  • Budem dodržiavať vizuálny manuál stánku predpísaný organizátorom.
  • Budem dbať na kvalitu a čerstvosť ponúkaných tovarov, pochutín a služieb.
  • Každého zákazníka pozdravím, vediem s ním kultivovaný predajný rozhovor, na záver predajného rozhovoru poďakujem a to i v prípade, že si zákazník nezakúpi žiaden tovar.
  • Budem dbať na poriadok, čistotu a hygienu ponúkaných tovarov a pochutín, stánku aj okolitého priestoru ako aj pracovného oblečenia.
  • Dodržím všetky zmluvné podmienky nájmu stánku, budem chrániť majetok a náklady prevádzkovateľa, rešpektovať upozornenia správcu trhu.
  • Zabezpečím riadne označenie ponúkaných tovarov, pochutín a služieb viditeľnými cenovkami.
  • Budem sa správať zodpovedne voči životnému prostrediu, separovať všetok odpad vznikajúci pri prevádzke.
  • Budem aktívne spolupracovať s organizátorom podujatia, konštruktívne upozorňovať na nedostatky, ktoré spozorujem, navrhovať možné riešenia.
Preskočiť na obsah