Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Staromestský vianočný trh

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Mestská časť každý rok organizuje vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí. Bývajú od 23. novembra do 31. decembra. Na vianočných trhoch môžu v street food zóne predajcovia ponúkať jedlo či darčeky a vo svojich vlastných stánkoch sa tam môžu prezentovať aj mimovládne organizácie.

Kódex predajcu na staromestských vianočných trhoch

Každý nájomca predajného stánku na Staromestskom vianočnom trhu sa zaväzuje dodržiavať Kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu nasledovných zásad:

  • Svojím správaním a prístupom, ponúkanými produktmi, službami a vzhľadom svojho stánku sa budem snažiť o maximálnu spokojnosť návštevníkov podujatia.
  • Budem dbať na to aby môj stánok svojou estetikou, čistotou a kvalitou kvalitne reprezentoval mesto Bratislavu pre všetkých navštevníkov zo Slovenska i z cudziny.
  • Budem dodržiavať vizuálny manuál stánku predpísaný organizátorom.
  • Budem dbať na kvalitu a čerstvosť ponúkaných tovarov, pochutín a služieb.
  • Každého zákazníka pozdravím, vediem s ním kultivovaný predajný rozhovor, na záver predajného rozhovoru poďakujem a to i v prípade, že si zákazník nezakúpi žiaden tovar.
  • Budem dbať na poriadok, čistotu a hygienu ponúkaných tovarov a pochutín, stánku aj okolitého priestoru ako aj pracovného oblečenia.
  • Dodržím všetky zmluvné podmienky nájmu stánku, budem chrániť majetok a náklady prevádzkovateľa, rešpektovať upozornenia správcu trhu.
  • Zabezpečím riadne označenie ponúkaných tovarov, pochutín a služieb viditeľnými cenovkami.
  • Budem sa správať zodpovedne voči životnému prostrediu, separovať všetok odpad vznikajúci pri prevádzke.
  • Budem aktívne spolupracovať s organizátorom podujatia, konštruktívne upozorňovať na nedostatky, ktoré spozorujem, navrhovať možné riešenia.

Viac informácií o Staromestskom vianočnom trhu 2024 a ako byť jeho súčasťou už čoskoro!

Preskočiť na obsah