Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Staromestská knižnica

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

je miestom s históriou, tradíciou i modernou tvárou,

je miestom, kde sa stretávajú ľudia, milujúci knihy, kultúru a vzdelanie,

je miestom, kde sa môžete nielen vzdelávať, ale aj baviť, relaxovať, inšpirovať a stretávať nových ľudí.

Staromestská knižnica bola založená v roku 1958, jej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Odvtedy prešla mnohými zmenami, sťahovaním, rekonštrukciou a inováciou. V súčasnosti má 5 pracovísk – centrála sa nachádza na Blumentálskej 10/a, ďalšie pobočky sú na Panenskej 1, Karadžičovej 1, Záhrebskej 8 a Gaštanovej 19 (knižnica je súčasťou Staromestského centra kultúry a vzdelávania). 

V letných mesiacoch prevádzkuje Letnú čitáreň v Medickej záhrade, v ktorej organizuje kultúrne aj vzdelávacie podujatia pre všetky vekové kategórie.

Knižnica dáva druhú šancu knihám prostredníctvom malých samoobslužných domčekov, ktoré sa nachádzajú pred ZŠ Mudroňova, v Prüger-Wallnerovej záhrade a v Letnej čitárni v Medickej záhrade.

Jej portfólio disponuje kvalitným knižničným fondom, ktorý obsahuje viac ako 150 000 tlačených a elektronických kníh, bohatú cudzojazyčnú literatúru, umenovedné diela, množstvo cenných historických a regionálnych publikácií. Taktiež ponúkame svojim čitateľom široký výber denníkov a časopisov ako aj moderné spoločenské hry.

Okrem svojho základného poslania, ktorým je požičiavanie kníh, fungujeme ako dôležitý verejný priestor a komunitné centrum, ktoré svojimi kultúrnymi a edukatívnymi podujatiami vzdeláva a kultivuje všetky vekové kategórie. Jej ambíciou je vytvárať z knižnice príjemné a atraktívne centrum voľného času a ponúkať rôzne možnosti, ako ho zaujímavo a zmysluplne stráviť. Cieľom je vytvoriť dynamickú kreatívnu inštitúciu, ktorá reflektuje dianie v súčasnom svete.

Aktivity sú bohaté a pestré. Okrem tradičných podujatí, ako sú prezentácie kníh, čítačky, diskusie a prednášky, sa v knižnici organizujú komorné koncerty, výstavy a divadelné predstavenia. Knižnica je partnerom dôležitých festivalov, občianskych združení a inštitúcií.

Intenzívne pracuje s deťmi prostredníctvom rôznorodých podujatí podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti a rodinného čítania – ponúka programy a krúžky pre rodiny s deťmi, organizuje atraktívne podujatia pre školy. 

Veľkú časť návštevníkov tvoria seniori – pravidelne sa pre nich pripravujú workshopy rozvíjajúce kritické myslenie, kurzy digitálnych zručností, tréningy pamäti či konverzácie v cudzom jazyku. Vychádza v ústrety aj tým, ktorým zdravotný stav nedovoľuje navštevovať knižnicu, pracovníci knižnice doručujú knihy domov.

Pre Staromestskú knižnicu sú veľmi dôležité dobré susedské vzťahy, pre ich budovanie organizuje rôzne komunitné projekty (podujatia pre zblíženie slovenských a ukrajinských rodín, swapy rastlín, semien, hračiek, charitatívne zbierky, spoločné úpravy okolia a pod.).

Staromestská knižnica je bezpečným miestom, kde Vás čakajú skúsení a ochotní knihovníci.

Staromestská knižnica
Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava

Te.: 02-55422268

E-mail: kniznica@starlib.sk

Viac informácií na www.starlib.sk.

Preskočiť na obsah