• Albertova lávka
 • Baštová
 • Beblavého
 • Biela
 • Fajnorovo nábrežie
 • Farská
 • Františkánska
 • Františkánske nám.
 • Gondova
 • Gorkého
 • Hlavné nám.
 • Hviezdoslavovo nám.
 • Jesenského
 • Kapitulská
 • Klariská
 • Klobučnícka
 • Komenského nám.
 • Kostolná
 • Kúpeľná
 • Laurinská
 • Lodná
 • Medená
 • Michalská
 • Mikulášska
 • Mostová
 • Most SNP
 • Múzejná
 • Námestie Eugena Suchoňa
 • Námestie Ľudovíta Štúra
 • Na vŕšku
 • Nedbalova
 • Palackého
 • Panská
 • Paulínyho
 • Podjazd
 • Prepoštská
 • Prešernova
 • Primaciálne nám.
 • Radničná
 • Rázusovo nábr.
 • Riečna
 • Rigeleho
 • Rudnayovo nám.
 • Rybárska brána
 • Rybné nám.
 • Šafárikovo nám.
 • Sedlárska
 • Skalná
 • Staromestská
 • Strakova
 • Tallerova
 • Tobrucká
 • Uršulínska
 • Úzka
 • Vajanského nábrežie
 • Ventúrska
 • Zámocká
 • Zámocké schody
 • Zámočnícka
 • Zelená
 • Židovská