Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kultúrne zariadenie na Gaštanovej 19 vzniklo 1. 1. 1992 ako najmenšie z kultúrnych centier mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Od začiatku bola činnosť zariadenia zameraná na všetky vekové kategórie a realizovala sa formou jednotlivých a cyklických podujatí, kurzami, klubovou činnosťou a možnosťou prenajať si priestor.

  • Medzi kurzy, v ktorých malo zariadenie prvenstvo v Bratislave, určite patril kurz „Hráme sa na zvieratká“ (určený deťom s dyslexiou, dysgrafiou, s poruchami sústredenia, motoriky a pod.), alebo „Tai-chi" (pre hyperaktívne deti).
  • K histórii centra patrí aj organizovanie jazykových kurzov pre materské školy, tanečné, výtvarné i hudobné kurzy, rôzne krúžky (dramatický, výtvarný, tanečný), alebo kluby (Klub malých spisovateľov).
  • Úplne osobitnú kapitolu v práci centra tvoria Letné denné tábory, ktoré sa organizujú od roku 1992 a Jarné denné tábory od roku 2000.

V súčasnosti Staromestské kultúrne centrum G19 pripravuje širokú škálu kultúrnych podujatí pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, vrátane letných denných táborov pre deti, divadelných predstavení, koncertov, exteriérových výstav, kreatívnych dielní, školení, seminárov, besied,  prednášok, vychádzok, odborných, pohybových a jazykových kurzov.

V centre sídlia kluby seniorov.

Preskočiť na obsah