Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ Dubová

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Názov projektu: Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancované fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

Výška NFP: 2 564 858,55 EUR

Stav projektu: ukončený

Doba realizácie: 02/2020 – 12/2023

Nadstavba Základnej školy Dubová je hotová. Škola už má päť plnohodnotných podlaží. Pre žiakov I. a II. stupňa vzniklo 6 nových kmeňových tried, 3 nové odborné učebne a 5 kabinetov pre pedagogických pracovníkov. Na novom najvyššom podlaží sú vybudované dievčenské a chlapčenské toalety, zrekonštruované boli aj toalety na štvrtom podlaží. Bezbariérovosť je zabezpečená novým priestranným výťahom, ktorý predtým škola nemala.  Celkovo nadstavba zvýši aktuálnu kapacitu školy 433 žiakov o ďalších 158 miest. Nové priestory školy budú žiakom a pedagógom oficiálne sprístupnené v školskom roku 2024/2025 po ukončení kolaudácie. S prácami sa začalo v lete 2022. 

Dôležitá koordinácia 

Toto obdobie bolo pre nás všetkých veľmi náročné, lebo všetci od nás očakávali, že deti nebudú mať online vyučovanie, ale budú aj počas nadstavby chodiť do školy prezenčne. Toto bolo možné splniť len za podmienky splnenia všetkých bezpečnostných pravidiel a oddelenia priestorov stavby a priestorov, kde prebiehalo vyučovanie žiakov. Znamenalo to každodennú komunikáciu so zodpovedným stavbyvedúcim a koordináciu stavbárov, pedagógov a žiakov našej školy,” objasňuje riaditeľka Základnej školy Dubová Eva Dubeňová. 

Prístup firmy ROKO gips, ktorá stavbu zabezpečovala, bol podľa jej slov veľmi zodpovedný – pracovníci presne dodržiavali dohody so školou aj časový harmonogram. Všetky hlučné, búracie a vŕtacie práce sa robili po 14.00 hodine, až po skončení  vyučovania. Z dôvodu bezpečnosti bola celá budova oplotená na vzdialenosť štyroch metrov a nad vchodom do budovy a na jej rohu bolo urobené dočasné ochranné prestrešenie vstupov. 

Kontrolný deň na stavbe bol pravidelne každú stredu dopoludnia. Jednotlivé kroky sme konzultovali s projektantom, stavbyvedúcim a stavebným dozorom. Hľadanie najlepších riešení technických problémov, ktoré počas stavby nastali, nás však zamestnávalo aj mimo kontrolných dní,” hovorí vedúca investičného oddelenia MiÚ Bratislava-Staré Mesto Martina Zuberská. 

Dôležitá bola aj súčinnosť pedagogického zboru. Učitelia a učiteľky so všetkými informáciami pravidelne oboznamovali aj žiačky a žiakov školy. Najviac stavebné práce ovplyvnili žiakov a učiteľov 2. stupňa, lebo ich triedy sú na pôvodnom najvyššom podlaží. Niektoré triedy sa museli dočasne presťahovať do iných priestorov v škole, a učitelia museli vyučovať v provizórnych podmienkach. Máme výborných učiteľov, ktorí spolupracujú a navzájom si vychádzajú v ústrety. Veľmi ma potešilo, že nech bol akýkoľvek problém, vždy sme ho spoločne zvládli vyriešiť a vyšli si navzájom v ústrety,” upresňuje riaditeľka Eva Dubeňová. 

Žiaci aj pomáhali, hlavne tí najstarší,  s presúvaním pomôcok, stolov, a nábytku. Žiaci radi pomáhajú, keď sa niečo tvorí, lebo majú dobrý pocit, že aj oni prispeli k výsledku,” dodáva. 

Moderné a funkčné

Rekonštrukcia aj nadstavba školy priniesli nové moderné a funkčné priestory. Triedy sú  vybavené akustickými panelmi na strope a na zadnej stene. Všetky triedy sú vybavené automatickým systémom výmeny vzduchu, čo znamená, že v prípade, ak stúpne hladina oxidu uhličitého nad nastavenú hranicu, systém  systém zabezpečí prísun čerstvého vzduchu do triedy” hovorí vedúca investičného oddelenia Martina Zuberská. 

V triedach je zabudovaná aj klimatizácia, ktorá dokáže v horúcich dňoch schladiť teplotu v triedach na požadovanú hodnotu. Na obsluhu týchto zariadení bol zaškolený správca siete, ktorý bude v budúcnosti tieto zariadenia nastavovať a obsluhovať. 

Učitelia veľmi ocenili aj päť nových kabinetov. Boli určite potrebné, pretože 40 učiteľov sa doteraz tiesnilo v dvoch kabinetoch a jednej zborovni.  Ešte nás čaká dovybavenie všetkých miestností nábytkom, čo sa nám už postupne podarilo vyriešiť vďaka Rodičovskému združeniu rodičov ZŠ s MŠ Dubová, nášmu spolupracujúcemu partnerovi školy – OZ Angličtina a rôznym darom vo forme kancelárskeho nábytku od našich rodičov a rôznych organizácií, v ktorých naši rodičia pracujú,” upresňuje Eva Dubeňová.  

Kapacity porastú postupne 

Každý nasledujúci školský rok škola otvorí tri triedy prvákov, doteraz mohli z priestorových dôvodov otvárať len dve, a to aj napriek tomu, že záujem o školu niekoľkonásobne prevyšoval možnosti ZŠ Dubová. Tento plán zabezpečí, že postupne za šesť rokov sa kapacita  školy naplní. 

Komplikácie  – prirodzená súčasť 

Rekonštrukcia priniesla aj niekoľko komplikácií. Žiaľ, počas prestavby bolo výrazne nepriaznivé počasie, veľmi často pršalo, čo sa skončilo čiastočným zatečením priestorov chodieb a tried.  Zároveň počas rekonštrukcie postupne dochádzalo k nárastu porúch na vodovodných a kanalizačných rozvodoch na nižších podlažiach. Túto situáciu sme vyriešili kompletnou výmenou vodovodných a kanalizačných stupačiek za rekordne krátky čas počas letných prázdnin 2023,” vykresľuje Martina Zuberská. Situácia bola v tomto smere naozaj vypätá, tesne pred začiatkom tohto školského roka sa zamestnanci školy zmobilizovali a umývali podlahy a čistili priestory, len preto, aby sa školský rok začal načas. 

Funkčné a priestranné ihrisko

Popri nadstavbe školy sa zveľadil aj školský dvor. Športovisko sa môže pýšiť novým bežeckým oválom a variabilným ihriskom. Pribudlo aj doskočisko.

Ihrisko je pokryté  špeciálnym športovým povrchom EPDM, ktorý  je mierne odpružený –  spĺňa vysoké kritériá bezpečnosti a funkčnosti a zároveň, pri dobrej životnosti, nie je veľmi náročný na údržbu. Súbor nakreslených čiar plochu varíruje na futbalové, hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihrisko. Súčasťou sú aj 300-metrový bežecký ovál a doskočisko.  Trpezlivo čakáme, kým sa plocha okolo ihriska zazelenie, aby sa blatom neznečistil nový športový povrch. Predpoklad je, že školský dvor by sme otvorili koncom apríla. Po jeho otvorení  by už mohli za dodržiavania stanovených pravidiel dvor používať nielen žiaci ZŠ s MŠ Dubová, ale v rámci projektu Otvorené školské dvory pre všetkých, každý deň od 17.00 – 20.00 hod., aj široká verejnosť,” opisuje riaditeľka Eva Dubeňová. 

Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré bolo v areáli školy postavené už koncom roka 2021. V rámci súčasnej rekonštrukcie sa vybudoval aj nový bezbariérový vstup do školy. 

Externé finančné zdroje 

Všetky stavebné práce boli dokončené v novembri 2023. Priestory ešte čaká kolaudácia, ktorá je už rozbehnutá.  Projekt Rozšírenie kapacít ZŠ Dubová je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja REACT-EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na tento projekt predstavoval sumu takmer 2,7 milióna eur. Realizačná výška projektu presiahla 3 milióny eur.

Snímka_obrazovky_2024-05-27_o_13.35.37

Galéria: Nadstavba a školský dvor ZŠ Dubová

Preskočiť na obsah