Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kancelária prednostu

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Lauko Vladimír, Ing.

vedúci kancelárie prednostu
kancelária: 251/II.
tel: +421(2)59246311
email: vladimir.lauko@staremesto.sk

Forner Marián, Mgr.

kancelária: 102/I.
tel: +421(2)59246244
email: marian.forner@staremesto.sk

 

Sekretariát prednostu

 

Jakubcová Katarína, Ing.

kancelária: 102/I.
tel: +421(2)59246320
email: katarina.jakubcova@staremesto.sk

 

Klientske centrum

 

Rybárová Alica

vedúca Klientskeho centra
kancelária: 126/I.
prízemie, kontaktné pracovisko - priečinok č.3
tel: +421(2)59246414
email: alica.rybarova@staremesto.sk

Langová Zuzana

kancelária: 002/príz. kontaktné pracovisko - priečinok č.1
tel: +421(2)59246411
email: zuzana.langova@staremesto.sk

Hojnošová Magdaléna

kancelária: 002/príz. kontaktné pracovisko - priečinok č.2
tel: +421(2)59246412
email: magdalena.hojnosova@staremesto.sk

Bedeč Rúfusová Diana

kancelária: 002/príz. kontaktné pracovisko - priečinok č.4
tel: +421(2)59246413
email: diana.bedec@staremesto.sk

Dvořáková Viera

kancelária: 002/príz. kontaktné pracovisko - priečinok č.7
tel: +421(2)59246416
email: viera.dvorakova@staremesto.sk

Gajdošíková Laura

kancelária: 002/príz. kontaktné pracovisko - priečinok č.8
tel: +421(2)59246419
email: laura.gajdosikova@staremesto.sk

Tomašovičová Lucia

evidencia občanov
prízemie, kontaktné pracovisko - priečinok č.13
tel: +421(2)59246424
email: lucia.tomasovicova@staremesto.sk

Jánošová Katarína

evidencia občanov
prízemie, kontaktné pracovisko - priečinok č.14
tel: +421(2)59246425
email: katarina.janosova@staremesto.sk

Rudolfová Karolína

informátorka
kancelária: 002/príz.
tel: +421(2)59246111

Šandorová Agnesa

informátorka
kancelária: 002/príz.
tel: +421(2)59246111

 

Referát personálny a mzdový

 

Chrenková Mária, Bc.

kancelária: 108/I.
tel: +421(2)59246261
email: maria.chrenkova@staremesto.sk

Smiešková Monika, Ing.

kancelária: 108/I.
tel: +421(2)59246369
email: monika.smieskova@staremesto.sk

Valacsayová Ildikó

mzdová účtovníčka
kancelária: 109/I.
tel: +421(2)59246279
email: ildiko.valacsayova@staremesto.sk

 

Referát informatiky

 

Holos Rudolf, Ing.

poverený riadením referátu
kancelária: 011/príz.
tel: +421(2)59246373
email: rudolf.holos@staremesto.sk

Mokráň Martin, Ing., PhD.

kancelária: 011/príz.
tel: +421(2)59246401
email: martin.mokran@staremesto.sk

Treuer Anton, Mgr.

správca IS
kancelária: 011/príz.
tel: +421(2)59246225
email: anton.treuer@staremesto.sk

Špuler Peter

technik PC
kancelária: 011/príz.
tel: +421(2)59246550, 0903787219
email: peter.spuler@staremesto.sk

 

Referát verejného obstarávania

 

Zagyi Erik, Ing.

poverený riadením referátu
kancelária: 303/III.
tel: +421(2)59246332, 0911984329
email: erik.zagyi@staremesto.sk

Haraštová Dagmar, Ing.

kancelária: 304/III.
tel: +421(2)59246314
email: dagmar.harastova@staremesto.sk

 

Referát organizačný a správy registratúry

 

Schmidtová Paulína, Ing.

poverená riadením referátu
kancelária: 110/I.
tel: +421(2)59246287, 0903432465
email: paulina.schmidtova@staremesto.sk

Bartová Andrea

kancelária: 107/I.
tel: +421(2)59246251
email: andrea.bartova@staremesto.sk

Bojčev Teodor, Bc.

kancelária: 107/I.
tel: +421(2)59246282
email: teodor.bojcev@staremesto.sk

Matyášová Martina

správa registratúrneho strediska
kancelária: 305/III.
tel: +421(2)59246303
email: martina.matyasova@staremesto.sk

Nádaská Katarína, Mgr., PhD.

správa registratúrneho strediska a archívu MÚ
kancelária: 321/III.
tel: +421(2)59246238
email: katarina.nadaska@staremesto.sk

Sanderson Pavlína

správa registratúrneho strediska Stavebného úradu
kancelária: 305/III.
tel: +421(2)59246303
email: pavlina.sanderson@staremesto.sk

 

Referát civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Turan Peter, Ing.

kancelária: 329/III.
tel: +421(2)59246281
email: civilnaochrana@staremesto.sk

 

Referát územného plánu a rozvoja

 

Ľuptáková Janka, Ing. arch.

územný plán a rozvoj
poverená riadením referátu
kancelária: 123/I.
tel.: +421(2) 59246296
email: janka.luptakova@staremesto.sk

Majorošová Martina, Doc. Ing., PhD.

územný plán a rozvoj
kancelária: 121/I.
tel.: +421(2) 59246256
email: martina.majorosova@staremesto.sk

Nosko Radovan, Ing., PhD.

územný plán a rozvoj
kancelária: 121/I.
tel.: +421(2) 59246256
email: radovan.nosko@staremesto.sk

Krajcerová Michaela, Mgr.

súpisné a orientačné čísla
kancelária: 328/III.
tel: +421(2) 59246342
e-mail: michaela.krajcerova@staremesto.sk

Preskočiť na obsah