Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kam mám nosiť biologicky rozložiteľný odpad?

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, v spolupráci s Technickými službami Starého Mesta, a.s. (TSSM, a.s.) organizuje zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) – konárov zo stromov a kríkov od obyvateľov Starého Mesta (len pre fyzické osoby).

Každý záujemca môže odovzdať max. 2m3 konárov na dom (RD aj BD). Mestská časť si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať odpad, ak bude množstvo odpadu väčšie.

Upozorňujeme, že tráva, lístie a iné zvyšky rastlín a záhonov, ktoré patria medzi záhradný biologicky rozložiteľný odpad sa v uvedenom termíne nezbierajú. Ich zber sa realizuje prostredníctvom hnedých zberných nádob Bratislavskou mestskou spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO). Informáciu o odvoznom dni nájdete na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO. Preto vás prosíme, aby ste tento druh BRO (tráva, lístie a iný zvyšky rastlín) nenosili a radšej využili hnedé zberné nádoby spoločnosti OLO.

Organizácia zabezpečujúca zber: TSSM a.s.
Odpad bude zhodnotený v spoločnosti BUČINA EKO s.r.o. 

Pokiaľ máte o túto službu záujem, môžete svoj odpad (konáre) odovzdať na dvore TSSM, a.s., na Žilinskej ul. č. 1 v Bratislave v termíne:

od 20.05.2024 do 24.05.2024 (v čase od 08:00 do 16:00).

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte zodpovednú kontaktnú osobu:

 • Mgr. Lenka Uzsáková
 • email: lenka.uzsakova@staremesto.sk,
 • tel.: +421 (2)59 246 323

Viem požiadať o odvoz biologického odpadu z môjho domu?

V prípade, že máte záujem o odvoz biologicky rozložiteľného odpadu (konárov) priamo z Vášho domu, môžete tak urobiť objednaním si tejto služby priamo u Technických služieb Starého Mesta, a.s. (TSSM a.s.). 

Táto služba je spoplatnená sumou 20,00€ s DPH/m3, pričom minimálne množstvo na odvoz je 1m3. Pokiaľ máte o túto službu záujem, môžete sa informovať na emailovej adrese info@tssm.sk.

Môžem biologicky rozložiteľný odpad odovzdať aj bezplatne?

Okrem toho môžete svoj odpad zo záhrad bezplatne odovzdať aj na zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste podľa nižšie uvedených otváracích hodín.

Otváracie hodiny - Zberný dvor

Pondelok:

08,00 – 18,00 hod.

Utorok:

08,00 – 18,00 hod.

Streda:

08,00 – 18,00 hod.

Štvrtok:

08,00 – 18,00 hod.

Piatok:

08,00 – 18,00 hod.

Sobota:

08,00 – 18,00 hod.

Pokiaľ ide o použité jedlé oleje je možné ich v Starom Meste odovzdať na benzínovej pumpe spoločnosti Slovnaft na Americkom námestí. Zberná nádoba na použitý kuchynský olej má objem 120 l  a je uzamknutá. Aj preto treba olej v dobre uzavretej PET fľaši alebo originálnom obale odovzdať obsluhe čerpacej stanice. Tá olej skontroluje a zákazníkovi, pokiaľ je členom vernostného BONUS klubu, zapíše počet bodov podľa množstva odovzdaného oleja.

Odovzdať možno bežné množstvo, ktoré vyprodukuje domácnosť. Je na zákazníkovi, či použitý olej zbiera do čistej a suchej 0,5l alebo 1,5l PET fľaše alebo originálneho obalu (1l – 2l – 5l). Olej je potrebné zbierať do čistej a suchej PET fľaše alebo originálneho obalu – najlepšie je ho zliať cez sitko. Voda a veľké nečistoty (zvyšky z potravín) olej znehodnotia a všetka snaha o jeho recykláciu vyjde nazmar.

Čo mám robiť s elektroodpadom?

Mestská časť v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM organizuje 2x do roka zber všetkých (veľkých i malých) elektrospotrebičov (okrem televízorov a monitorov), a celoročne zber veľkých spotrebičov (okrem televízorov a monitorov). Viac informácií nájdete aj na webovej stránke zberu elektroodpadu.

Naša mestská časť sa aktívne zaujíma o environmentálne nakladanie s elektroodpadom, preto môžete na náš úrad doniesť aj váš drobný elektroodpad. Pri vchode z Vajanského nábrežia máme umiestnenú zbernú nádobu na malý elektroodpad, kam patrí drobná technika okrem žiariviek, žiarovie, neónových trubíc a podobných. 

Akými spôsobmi sa ešte môžem zbaviť svojho elektroodpadu?

 • vždy máte možnosť odovzdať ho v predajni pri kúpe nového spotrebiča výmenou kus za kus - tzv. miesta spätného zberu,
 • ďalej môžete elektroodpad odovzdať v rámci zberu organizovaného mestskou časťou v spolupráci so spoločnosťou Envidom podľa uvedeného harmonogramu,
 • drobné druhy elektroodpadu môžete tiež zaniesť do veľkých kamenných predajní elektrospotrebičov. Maloobchodná predajňa, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, je povinná prevziať ho od spotrebiteľa bezplatne, a to aj bez povinnosti zakúpenia nového malého spotrebiča,
 • využiť zberný dvor OLO, kde sa dá elektroodpad odovzdať bezplatne,
 • prostredníctvom zberu nebezpečného odpadu, ktorý organizuje v každej mestskej časti 2x do roka mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s.

Ako sa môžem zbaviť veľkorozmerného odpadu?

Zber veľkorozmerného odpadu organizuje Staré Mesto dvakrát do roka - na jar a na jeseň. Kontajnery, ktoré sú pristavené na uliciach, slúžia na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.). Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne. Pozor - do kontajnerov nepatrí stavebný odpad ani staré pneumatiky.

Termíny najbližšieho zberu veľkorozmerného odpadu nájdete tu:

Jar 2024
Jeseň 2024

Čo mám urobiť s nebezpečným odpadom?

Mestská časť v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a za súčinnosti spoločnosti OLO, a.s. realizuje v Starom Meste 2-krát ročne zber takéhoto odpadu. Je určený pre fyzické osoby a odovzdať môžete v rámci neho napríklad staré náterové hmoty, oleje a tuky, ale aj batérie, či staré elektrospotrebiče.

Harmonogram odvozu nebezpečného odpadu:

 • 20.4. 2024      10:30-11:30      roh ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera
 • 20.4. 2024      11:40-12:30      Lovinského ul., parc. č. 4757/27

rozpúšťadlá

Všetky tieto tekuté látky – musia byť uzavreté v pevných a nepoškodených obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo sú kontaminované nebezpečnými látkami budú odoberané ako obaly len s minimálnym zvyškom kontaminantu.

chemikálie

oleja a tuky

pesticídy

fotochemické látky

detergenty

farby

lepidlá

batérie a akumulátory

Odoberajú sa len olovené (autobatérie), nikel-kadmiové-NiCd, alkalické-Zn, nikelmetalhydridové NiMH.

Neodoberajú sa batérie, ktoré sú na báze lítia: Li-o, Li-Pol, Li-ion-el. náradia, mobily, notebooky, bicykle, kolobežky, gombíkové, el. cigarety a pod.

žiarivky

a iný odpad obsahujúci ortuť

Odoberajú sa len v nepoškodenom stave.

vyradené zariadenia

obsahujúce chlórfluorované

uhľovodíky

Chladničky, mrazničky a pod.

vyradené elektrické a

elektronické zariadenia a

spotrebiče

Počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod. Odoberajú sa len v nedemontovanom stave.

Kam môžem odniesť nepotrebné oblečenie? 

Na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa nachádza niekoľko zberných nádob na zber nepotrebného oblečenia, obuvi, bytového textilu a hračiek s označením TextilEco, ktoré nájdete na týchto uliciach:

 • Záhorácka
 • Bohúňova/Lovinského/Dubová
 • Drotárska cesta
 • Bartókova
 • Búdková/Mudroňova
 • Jančova
 • Fándlyho/Mošovského/Myjavská
 • Radvanská
 • Timravina/Mišíkova
 • B. Nemcovej
 • Šancová
 • Žižkova

Kontaktná osoba: 

 • Mgr. Lenka Uzsáková
  • email: lenka.uzsakova@staremesto.sk,
  • tel.: +421 (2)59 246 323
Preskočiť na obsah