Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie – informácia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie (ďalej len „Oznámenie“) doručí politická strana, politické hnutie alebo koalícia starostovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto najneskôr do 9. apríla 2024.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby

-  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-  meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie sa podáva v úradných hodinách miestneho úradu:

Pondelok:     08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.

Utorok:         08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.

Streda:         08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.

Štvrtok:         08.00 – 12.00 hod., 13.00 – 14.00 hod.

Piatok:          08.00 – 12.00 hod., 12.30 – 13.30 hod.

a v utorok 9. apríla 2024 v čase do 24.00 hod.

(v utorok po úradných hodinách je možný vchod do budovy miestneho úradu len z Medenej ulice č. 2)

kancelárii č. 110, 1. poschodie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, Bratislava, kontaktná osoba:

Ing. Paulína Schmidtová

 

e-mail: paulina.schmidtova@staremesto.sk

tel.: +421 2 59 246 287

mob.: 0903/432 465

 

Oznámenie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava. Ak sa politická strana, koalícia alebo petičný výbor rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken na adresu: paulina.schmidtova@staremesto.sk. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: Oznamenie_o_delegovani_clena_a_nahradnika_tlacivoEP2024 Formát: docx Veľkosť: 17,6 kB
Dátum: Súbor: Oznamenie_o_delegovani_clena_a_nahradnika_tlacivoEP2024 Formát: odt Veľkosť: 7,11 kB
Dátum: Súbor: Oznamenie_o_delegovani_clena_a_nahradnika_tlacivoEP2024 Formát: pdf Veľkosť: 76 kB
Oznamenie_o_delegovani_clena_a_nahradnika_tlacivoEP2024
Oznamenie_o_delegovani_clena_a_nahradnika_tlacivoEP2024
Oznamenie_o_delegovani_clena_a_nahradnika_tlacivoEP2024
Preskočiť na obsah