Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Daň za predajné automaty

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kto platí daň za predajné automaty?

Túto daň platí každý vlastník prístroja a automatu umiestneného na území Starého Mesta, ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Akú daň zaplatím za predajné automaty? 

Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je uvedená vo VZN č. 11/2023.

Kde a ako sa platí daň za predajné automaty?

Daňovník  pri vzniku daňovej povinnosti podá priznanie k dani na tlačive pre fyzické resp. právnické osoby  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Vyplnené a podpísané tlačivo daňovník podá osobne v Klientskom centre na Vajanského nábreží č. 3 (prízemie), alebo ho doručí správcovi dane (mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) poštou, alebo elektronicky do el. schránky MČ.

Rozhodnutia o vyrubení dane sa doručujú daňovníkom do el. schránky, prípadne poštou do vlastných rúk. V prípade zmien, alebo zániku daňovej povinnosti daňovník podáva do 30 dní čiastkové priznanie.

Preskočiť na obsah