Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Daň za užívanie verejného priestranstva

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Čo podlieha dani za užívanie verejného priestranstva?

  • ambulantný predaj, exteriérové sedenie, usporiadanie kultúrnych, športových, kultúrno-propagačných, reklamných a propagačných podujatí
  • umiestnenie prenosovej techniky, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
  • umiestnenie stavebných zariadení, rozkopávkové práce, skládky, atď
  • trvalé parkovanie motorového vozidla na vyhradenom mieste

Ďalšie podrobnosti upravuje VZN č. 3/2021.

 

Ako zaplatím daň za užívanie verejného priestranstva?

Daňovník oznámi vznik daňovej povinnosti v deň začatia užívania verejného priestranstva na tlačive formulár Oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva.  Vyplnené a podpísané tlačivo daňovník podá osobne v Klientskom centre na Vajanského nábreží č. 3 (prízemie), alebo ho doručí správcovi dane (mestskej časti Bratislava-Staré Mesto)  poštou, alebo elektronicky do el. schránky MČ.

Rozhodnutia o vyrubení dane sa doručujú daňovníkom do el. schránky, prípadne poštou do vlastných rúk. V prípade zmien, alebo zániku daňovej povinnosti je daňovník povinný do 30 dní tieto skutočnosti oznámiť taktiež prostredníctvom príslušného oznámenia.

Preskočiť na obsah