Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Daň za vjazd do historického centra mesta

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kto platí daň za vjazd do historickej časti mesta? 

Povolenie na vjazd do historickej časti mesta, ktorá je vytýčená od Michalskej ulice až po Zámocké schody, dostanú len fyzické a právnické osoby, ktoré majú v tejto lokalite Starého Mesta buď trvalý pobyt, alebo preukázateľnú podnikateľskú aktivitu. Výška dane je odstupňovaná, pohybuje sa od 10 eur za rok až po 3 900 eur za rok. Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta. Podrobnosti upravuje VZN č. 8/2023

 

Ako zaplatím daň za vjazd do historickej časti mesta? 

Daňovník oznámi vznik daňovej povinnosti prostredníctvom príslušného tlačiva:
Náležitosti oznámenia vzniku/zániku daňovej povinnosti za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Vyplnené a podpísané tlačivo treba priniesť osobne na Klientske centrum na Vajanského nábreží č. 3 (prízemie). Rozhodnutie, na ktorom bude uvedená výška dane, variabilný symbol, číslo účtu, na ktorý má zaplatiť daň, správca dane vydá na počkanie v Klientskom centre, prípadne doručí do elektronickej schránky (ak ju občan nemá zriadenú na doručovanie, tak prostredníctvom pošty do vlastných rúk).

Preskočiť na obsah