Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Daň za nevýherné hracie automaty

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kto platí daň za nevýherné hracie automaty?

Takúto daň platí majiteľ prístrojov v Starom Meste, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

 

Ako postupovať pri dani za nevýherné hracie automaty?

Daňovník pri vzniku daňovej povinnosti podá priznanie k dani na tlačive pre fyzické resp. právnické osoby do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Vyplnené a podpísané tlačivo daňovník podá osobne v Klientskom centre na Vajanského nábreží č. 3 (prízemie), alebo ho doručí správcovi dane (mestskej časti Bratislava-Staré Mesto) poštou, alebo elektronicky do el. schránky MČ. Rozhodnutia o vyrubení dane sa doručujú daňovníkom do el. schránky, prípadne poštou do vlastných rúk. V prípade zmien, alebo zániku daňovej povinnosti daňovník podáva do 30 dní čiastkové priznanie.

 

Akú daň zaplatím za nevýherné hracie automaty? 

Sadzby dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sú uvedené vo VZN č. 11/2023.

Preskočiť na obsah