Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Miestny poplatok za rozvoj

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kto musí platiť miestny poplatok za rozvoj?

Každý, kto sa chystá stavať a bolo mu vydané stavebné povolenie, oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, či rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby. Tento poplatok sa vyrubuje len za novovytvorenú podlahovú plochu v nadzemnej časti stavby, čo znamená, že za zateplenie stavby alebo opravu fasády sa poplatok neplatí.

Kedy treba miestny poplatok za rozvoj zaplatiť? 

Poplatková povinnosť vzniká až dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu. Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti s uvedením výmery podlahových plôch nadzemnej časti stavby s uvedením výmery podlahových plôch nadzemnej časti stavby  majú poplatníci podávať len za stavby, ktoré budú slúžiť na viaceré účely a to v deň nadobudnutia právoplatnosti stavebného rozhodnutia. Ak stavba bude slúžiť len na jeden účel, napr. len na bývanie, oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti sa nepodáva. Poplatok sa v tomto prípade vyrubí na základe údajov uvedených v stavebnom povolení.

Rozhodnutia o vyrubení poplatku za rozvoj sa doručujú poplatníkom do el. schránky, prípadne poštou do vlastných rúk.

Aký vysoký miestny poplatok za rozvoj zaplatím? 

Sadzby poplatku za rozvoj za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby sú uvedené vo VZN č. 9/2020.

Preskočiť na obsah