Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako správca miestnych ciest III. a IV. triedy zabezpečuje pravidelnú údržbu pozemných komunikácií vrátane chodníkov a schodísk v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. 

Údržbu miestnych ciest (tzv. letné čistenie) zabezpečuje:  

  • Hlavné mesto SR Bratislavy prostredníctvom Komunálneho podniku Bratislava, Technická 6, 821 04 Bratislava (ďalej len „KPB“) 

Operačný plán letnej údržby miestnych ciest III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Harmonogram postupného odovzdávania letného čistenia od TSSM pre KPB bude prebiehať v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy č. 216/2023 od 1.7.2023 do 1.7.2024, zimná údržba od 1.12.2024.

Ktoré ulice spravuje mestská časť a ktoré magistrát?