Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Podľa §8 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) má vlastník alebo správca vedenia povinnosť ohlásiť poruchu vedenia uloženej v pozemnej komunikácii do 12 hodín od jej vzniku správcovi pozemnej komunikácie.

Od 1.10.2023 môžete používať na nahlasovanie porúch v rámci mestskej časti Bratislava – Staré Mesto formulár, ktorý je dostupný na tomto linku: https://arcg.is/1jqjC80

Vyplnením a odoslaním tohto formulára je predmetná povinnosť splnená.

Ohlasovateľ zodpovedá za obsah, pravdivosť a úplnosť údajov vyplnených vo formulári.

Následne má však vlastník alebo správca vedenia povinnosť požiadať cestný správny orgán o určenie podmienok uvedenia predmetnej pozemnej komunikácie do pôvodného stavu. Žiadosť je potrebné podať do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy.

Preskočiť na obsah