Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Komunitný plán sociálnych služieb 2025-2030

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Adresnejšiu pomoc a efektívnejšie plánovanie. To prinesie nový Komunitný plán sociálnych služieb 

Bratislava-Staré Mesto sa pustilo do vypracovania nového komunitného plánu sociálnych služieb. Cieľom je dôkladne zmapovať potreby rôznych osôb v nepriaznivých životných situáciách, seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale aj rodín s deťmi. Výsledkom bude efektívnejšie, adresnejšie a strategickejšie plánovanie a realizácia sociálnej pomoci zo strany samosprávy.

V prípravnej fáze sme sa zamerali na prieskum názorov obyvateľov Starého Mesta na oblasť poskytovania sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Cieľom je na základe získaných informácií určiť priority pre rozvoj sociálnych služieb v našej mestskej časti.

Na komunitnom pláne spolupracujeme aj  s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb na území mestskej časti.

Čo bude komunitný plán bude obsahovať?

●     miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti poskytovaných sociálnych služieb

●     potreby rozvoja sociálnych služieb

●     personálne podmienky

●     finančné podmienky

●     prevádzkové podmienky

●     organizačné podmienky na ich zabezpečenie

●     analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov a foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb

●     analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín

●     analýzu demografických údajov a sociálnej situácie určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb na určité časové obdobie

Zameranie pracovných skupín na cieľové skupiny:

  • Seniori a osoby so zdravotným postihnutím
  • Osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
  • Rodiny s deťmi

Predpokladaný termín schválenia nového Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2025 – 2030 je december 2024.

Vytvorenie Komunitného plánu sociálnych služieb samospráve ukladá zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vaše podnety, otázky a informácie týkajúce sa procesu tvorby Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2025 – 2030  môžete posielať na emailovú adresu: kpss@staremesto.sk

Súbory na stiahnutie

Dátum Názov Formát Veľkosť
Dátum: Súbor: KPSS Riadiaca štruktúra Formát: pdf Veľkosť: 559,5 kB
Dátum: Súbor: Prezentácia k stretnutiu pracovných skupín 22.2.2024 Formát: pdf Veľkosť: 1,99 MB
Dátum: Súbor: Pozvánka na stretnutie pracovných skupín 22.2.2024 Formát: pdf Veľkosť: 602,5 kB
Dátum: Súbor: Zápis zo stretnutia 22.2.2024 - Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením Formát: pdf Veľkosť: 255 kB
Dátum: Súbor: Zápis zo stretnutia 22.2.2024 - Rodiny s deťmi Formát: pdf Veľkosť: 245,5 kB
Dátum: Súbor: Zápis zo stretnutia 22.2.2024 - Osoby v nepriaznivej sociálnej situácii Formát: pdf Veľkosť: 246,7 kB
Dátum: Súbor: Komunitný plán 2017-2021 Formát: pdf Veľkosť: 2,27 MB
KPSS Riadiaca štruktúra
Prezentácia k stretnutiu pracovných skupín 22.2.2024
Pozvánka na stretnutie pracovných skupín 22.2.2024
Zápis zo stretnutia 22.2.2024 - Seniori a osoby so zdravotným znevýhodnením
Zápis zo stretnutia 22.2.2024 - Rodiny s deťmi
Zápis zo stretnutia 22.2.2024 - Osoby v nepriaznivej sociálnej situácii
Komunitný plán 2017-2021
Preskočiť na obsah