Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Kam môžem nahlásiť vrak auta?

Autovraky nám môžete nahlasovať prostredníctvom našej interaktívnej mapy, ktorú nájdete pod týmto odkazom.
Nájdete v nej viacero informácií k vrakom, ktoré aktuálne v našej mestskej časti evidujeme.

Za vrak sa môže považovať každé vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné kritériá:
  • poškodzuje životné prostredie - v takomto prípade magistrát alebo príslušný miestny úrad (podľa toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je vozidlo odstavené) podľa zákona o odpadoch bezodkladne odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko,
  • ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, magistrát alebo príslušná mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

Čo robiť so starým autom, z ktorého sa stal vrak?

Určite ho nenechávajte na ulici, mohlo by vás to vyjsť draho. Vybaviť odvoz vraku nie je pre fyzickú osobu komplikované, ani drahé. Existuje viacero spoločností, ktoré za rozumnú cenu vybavia všetko za vás. 

Odovzdať staré vozidlo je jeho držiteľ/vlastník povinný buď do zariadenia na zber starých vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:

  • P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, +421 2 444 600 89,
  • CSOKO spol. s r.o., Pšeničná 8B, Bratislava, +421 903/208 523,
  • AUTO – AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta č. 20, Zohor, +421 903 405 154,
  • WIP AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Galvaniho č.12, Bratislava, +421 904 801 639,
  • PROMAUTO s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, . +421 903 445 428.

Ak ho necháte na verejnom priestranstve a neodstránite ho ani po výzve, mestská časť ho nechá odstrániť. Náklady s tým spojené budete musieť zaplatiť spolu s pokutou.

Preskočiť na obsah