Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úradník 21. storočia

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Názov projektu: Úradník 21.storočia

Poskytovateľ : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Špecifický cieľ:  8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Výška NFP:  119 252,12 EUR

Stav projektu: ukončený

Doba realizácie: 12/2022 – 12/2023

Opis projektu:

Cieľom projektu bol rozvoj zručností zamestnancov na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu a zelenú ekonomiku.

V zahraničí je bežné, že pracovníkmi samosprávy sa stávajú ľudia, ktorí sa na službu verejnosti pripravujú na stredných alebo vysokých školách. Na Slovensku neexistuje systematické vzdelávanie úradníkov pre samosprávy, alebo ministerstvá. Zamestnanci môžu získať len odborné vedomosti na strednej alebo vysokej škole, ale nie sú pripravení na jednanie s ľuďmi, na riešenie problémov, na prispôsobovanie služieb obyvateľom a ich aktívneho zapájania do tvorby riešenia, na efektívnu komunikáciu, zvládanie stresu a rovnako nie sú pripravovaní na digitálne poskytovanie služieb.

V rámci projektu boli jednotliví zamestnanci úradu školení v rôznych témach ako napríklad Efektívna komunikácia, Stres manažment, psychológia v praxi, Časový manažment, Budovanie efektívneho tímu..., ale rovnako aj v rámci digitálnych zručností či jazykovom vzdelávaní. 

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Ľudské zdroje

Obrázok1

Preskočiť na obsah