Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Názov projektu: Design and test of policies for reducing, repairing, recovering and reusing waste from electrical, electronic equipment and plastic in Central Europe

Akronym projektu: Circular WEEEP

Program nadnárodnej spolupráce: Interreg VI-B Stredná Európa 2021-2027

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)

Prioritná os: P2 - Cooperating for a greener central Europe

Špecifický cieľ: SO2.3 - Taking circular economy forward in central Europe

Celková výška oprávnených výdavkov za zdroj ERDF 80% : 151 200,00 €

Celková výška národného spolufinancovania za zdroj MIRRI SR 12% : 22 680,00 €

Cieľ projektu: Circular WEEEP je projekt, ktorý si dáva za cieľ podporiť  lepšie modely nakladania s odpadom z elektrických, elektronických zariadení a plastov, pričom pokrýva hlavné odporúčania „Iniciatívy obehovej elektroniky“ navrhnutej v rámci Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo

Stav projektu: v realizácii

Doba realizácie: 04/2023 – 03/2026

Hlavnou prioritou projektu je napredovanie k obehovému hospodárstvu v strednej Európe pomocou navrhovania a testovania politík na zníženie, opravu, obnovu a opätovné použitie odpadu z elektrických, elektronických zariadení a plastov v strednej Európe.

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia sú jedným z najrýchlejšie rastúcich druhov odpadu v Európe. Regionálne prístupy musia smerovať k znižovaniu, zhodnocovaniu a opätovnému používaniu takýchto zariadení avšak musia byť koordinované, aby sa zabránilo nezákonnému obchodovaniu s odpadom a jeho cezhraničnému zneškodňovaniu.

Projekt Circular WEEEP spája verejné orgány s cieľom identifikovať osvedčené postupy a definuje spoločné kritéria týkajúce sa elektro odpadu. Cieľom projektu je vytvoriť jednotnú transnacionálnu stratégiu pre oblasť centrálnej Európy s možnosťou replikácie v ostatných regiónoch EU, s dôrazom na zvýšenie povedomia o spôsoboch a podporách v oblasti elektro odpadu.

Do projektu Circular WEEEP je zapojených 12 partnerov zo 7 krajín  EÚ ( Česká republika, Taliansko, Rakúsko, Slovensko, Poľsko, Chorvátsko a Slovinsko). Pod vedením ČVUT UCEEEB budeme v priebehu realizácie projektu mapovať rozdielne nastavenia podpory a procesov pri nakladaní s elektro odpadmi v EÚ.

Projektový partner Bratislava – Staré Mesto má za cieľ realizáciou pilotného projektu ,,WEEE AWARE" zvýšiť povedomie o recyklácii elektro odpadu na Slovensku a to podporou recyklácie elektro odpadu od základných škôl až po miestne úrady.

Projekt Circular WEEEP je podporovaný z programu Interreg Central Europe a spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Hlavné stránky projektu:

Program Stredná Európa | Program stredná Európa 2014-2020 (gov.sk)

Taking care of electronics waste (interreg-central.eu)

Snímka_obrazovky_2024-05-27_o_13.42.33

Preskočiť na obsah