Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zriadenie vjazdu z miestnej cesty III. a IV. triedy

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Ako mám postupovať v prípade zriadenia vjazdu z miestnej cesty III. a IV. triedy a z účelovej cesty na susednú nehnuteľnosť?

Investor alebo vlastník pozemku, ktorý o zriadenie vjazdu žiada, vyplníŽiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie na miestnu cestu III. a IV. triedy, a priloží doklady osôb, ktoré podávajú žiadosť:

  • právnická osoba priloží aktuálny výpis z obchodného registra (kópia)
    • zástupca právnickej osoby, ktorý nie je menovaný priamo vo výpise z obchodného registra, predloží plnú moc od štatutárneho zástupcu,
  • fyzická osoba oprávnená na podnikanie priloží živnostenský list (kópia)

Po vyplnení žiadosti a priložení potrebných dokladov je potrebné zaplatiť správny poplatok pred vydaním rozhodnutia podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Preskočiť na obsah