3. Parkovacie karty Miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto

Podanie žiadosti: Stránkové pracovisko č.3 - Alica Rybárová
Telefón: 02/59 24 64 14
E-mail: alica.rybarova@staremesto.sk

 

 


Tlačivo P 1 - Žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto

Tlačivo P 2 - Žiadosť o vydanie parkovacej karty Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto pre obyvateľa odkázaného na poskytovanie starostlivosti