Znečistené pozemky

Zoznam pozemkov, kde na základe poručovania VZN o čistote a poriadku bolo začaté správne konanie