[de:News:listNews]

Kontajnery v máji
19.04.2018

    Kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky)! Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na tel. č. 02/59246333, Ing. Martin Čillik).

   Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť OLO, a.s. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 9.00 hod.) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Budú označené logom spoločnosti OLO, a.s. a logom Mestskej časti Staré Mesto.

 

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené. Odporúčame preto aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu.

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:

 

 

Dátum

Miesto pristavenia

 

Krížna - Záhradnícka

22.5-23.5

Záhrebská  - Tabakova

 

Palárikova 4 - 6

1

Mariánska 2 (Mariánska Heydukova)

 

Gajova - Alžbetínska

29.5.-30.5.

Grosslingova  - Karadžičova

 

Poštová

2

Sokolská 3

 

Kusucká - K železnej studienke

5.6.-6.6.

Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 18

 

Pražská 3

3

Dostojevského 15 - 17

 

Urbánkova 5

12.6 - 13.6.

Chorvátska 12

 

Blumentálska 3

4

Grosslingova 21 -23

 

Moskovská 18

19.6.-20.6.

Továrenská 8

 

Dunajská 4

5

Strakova

26.6. - 27.6.

Dunajská 62

6

Vysoká - Obchodná

 

 

      Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je možné nájsť aj na stránke www.staremesto.sk v časti občan-životné prostredie-odpady-objemný odpad,

(link: http://www.staremesto.sk/sk/content/objemny-odpad/section:citizen),

alebo v časti Aktuality.