[de:News:listNews]

Lokalita:

07.04.2020
ilustracny obrazok

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac apríl uhrádzať netreba, nespotrebovaná časť marcových poplatkov bude rodičom vrátená na konco školského roka. 

[de:News:full_article]
07.04.2020
ilustracny obrazok

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania. Platí od polnoci 8. apríla (00.00 h.) do 13. apríla (23.59 h).

[de:News:full_article]
06.04.2020
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto získala pre Staromešťanov ďalšie ochranné prostriedky na zamedzenie prenosu koronavírusu. Ide o dvetisíc rúšok, ktoré mestská časť dostala darom od staromestskej advokátskej kancelárie. Tá ich kúpila od sociálneho podniku Breco, s. r. o. v Nitre, ktorá poskytuje pracovné príležitosti a sprievodnú sociálnu asistenciu ľuďom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením. Rúška tam pomáhajú šiť kresťanskí utečenci z Iraku.

[de:News:full_article]
05.04.2020
ilustracny obrazok

Pozrite sa, aké menu ponúka na tento týždeň Staromestská vývarovňa v Propelleri. Projekt Staromestské senior menu, ktoré poskytuje od 30. marca, je aktivitou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na pomoc seniorom, ale aj ostatným obyvateľom Starého Mesta, ktorým mimoriadne opatrenia v súvisloti s COVID-19 skomplikovali možnosti stravovania. K projektu sa s vlastnou ponukou pripojili aj La Cantina a Mamut Pub.

[de:News:full_article]
04.04.2020
ilustracny obrazok

Od pondelka 6. apríla dostanete k Staromestskému senior menu aj ochranné rúško a týždenník Slovenka. Rúška sú súčasťou dodávky zdravotníckeho materiálu, ktorú skupiny J&T a EPH bezplatne darovali štátu a mestu Bratislava, časopisy darovalo Starému Mestu vydavateľstvo Star Production.

[de:News:full_article]
03.04.2020
ilustracny obrazok

Zberný dvor OLO je opäť otvorený. Veľkorozmerný komunálny a drobný stavebný odpad teda mnôžu obyvatelia odovzdať v súlade so Zákonom o odpadoch tam, kam patrí.

[de:News:full_article]
02.04.2020
ilustracny obrazok

Zlepšiť nevyhovujúce priestorové možnosti pre ďalšie vzdelávanie formou prednášok, besied, školení a konferencií s možnosťou cateringu – to je cieľom obnovy školskej jedálne ZŠ Milana Hodžu v budove na Podjavorinskej ulici. Projekt, ktorý víta aj vedenie školy, bude realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

[de:News:full_article]
31.03.2020
ilustracny obrazok

Mimoriadna situácia spojená s novým koronavírusom a opatreniami na spomalenie jeho šírenia ovplyvní aj zápis do materských škôl. Ak sa situácia nezmení, bude prebiehať iba "bezkontaktne".

[de:News:full_article]
31.03.2020
ilustracny obrazok

Na Stavebný úrad v Starom Meste budú môcť obyvatelia opäť prísť aj osobne. Úradné hodiny však budú obmedzené, pre občanov bude otvorený vždy v pondelok a v stredu od 8.00 do 11.00 h.

[de:News:full_article]
27.03.2020
ilustracny obrazok

Seniori sú v súčasnej mimoriadnej situácii najzraniteľnejšou skupinou. Toto stresujúce obdobie chce Staré Mesto svojim seniorom pomôcť preklenúť. Preto sme v spolupráci so staromestskou akciovou spoločnosťou TSSM a oddelením sociálnych vecí pripravili projekt Staromestské seniorské menu. 

[de:News:full_article]
27.03.2020
ilustracny obrazok

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevok na činnosť školského klubu detí (ŠKD) a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v školských a predškolských zariadeniach Starého Mesta treba uhrádzať ako doposiaľ. Zariadenia totiž musia byť pripravené zareagovať na ukončenie mimoriadneho stavu a návrat detí do škôl a škôlok. Všetky nevyužité peniaze budú rodičom, samozrejme, vrátené.

[de:News:full_article]
25.03.2020
ilustracny obrazok

Oddnes platí povinnosť nosiť na verejnosti rúško (alebo iným spôsobom zakryť horné dýchacie cesty), príkaz platí do odvolania. Bez rúška sa podľa Úradu verejného zdravotníctva môžete pohybovať iba vo svojej domácnosti. Aké ďalšie opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu predstavila vláda?

[de:News:full_article]
24.03.2020
ilustracny obrazok

Seniorcentrum Staré Mesto bez prerušenia poskytuje opatrovateľskú službu v domácnostiach Staromešťanov.

[de:News:full_article]
24.03.2020
ilustracny obrazok

Do konca mája bude najnovšie trvať zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Pripomíname, že zákaz je dôsledkom vládnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu.

[de:News:full_article]
23.03.2020
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nasleduje ostatné mestské časti a zber veľkorozmerného odpadu, biologického odpadu zo záhrad aj zber starých elektrospotrebičov odkladá na iný termín. Ide o dôsledok opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. 

[de:News:full_article]
22.03.2020
ilustracny obrazok

V pondelok 23. marca bude na Dobšinského ulici neďaleko stavby Zariadenia opatrovateľskej služby zrealizovaný výrub šiestich stromov. Dôvodom je bezpečnosť obyvateľov.

[de:News:full_article]
22.03.2020
ilustracny obrazok

Od pondelka 23. marca začne pracovisko matričného úradu mestskej časti Bratiala-Staré Mesto opäť poskytovať vybrané služby občanom. Naďalej však funguje v obmedzenom režime a občania musia na úrad vstupovať iba v rúšku, najlepšie aj v ochranných rukaviciach.

[de:News:full_article]
19.03.2020
ilustracny obrazok

Mesto Bratislava vyhlásilo medzinárodnú architektonickú súťaž na obnovu niekdajších kúpeľov Grössling na Vajanského nábreží. Okrem pôvodnej funkcie kúpeľov by mali pribudnúť aj ďalšie možnosti vyžitia, vrátane vonkajšieho bazéna, kaviarne či mestskej knižnice.

[de:News:full_article]
18.03.2020
ilustracny obrazok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vydalo odporúčanie, ako naložiť s použitými - a teda možno kontaminovanými - ochrannými pomôckami.

[de:News:full_article]
17.03.2020
ilustracny obrazok

Škodlivosť ibuprofenu pri ochorení Covid-19 síce nie je vedecky potvrdená, existuje však podozrenie, že jeho užívanie by mohlo mať pre chorých nepriaznivé následky. Svetová zdravotnícka organizácia už odporučila v prípade podozrenia na Covid-19 ibuprofen neužívať.

[de:News:full_article]
«« home page « [de:pager_prev] [ 1 / 128 ] [de:pager_next] » [de:pager_last] »»