[en:News:listNews]

Povinnosť registrácie chovu
27.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava - mesto upozorňuje na povinnosť registrácie chovu ošípaných.