[en:News:listNews]

Staré Mesto má novú matrikárku, vybavovanie na matričnom úrade bude rýchlejšie
14.01.2019

Matričnému úrada MÚ Brarislava - Staré Mesto pribudla ďalšia matrikárka. Po úspešnom absolvovaní všetkých matričných skúšok Lenka Somorová (na snímke vľavo, v strede starostka Z. Aufrichtová, vpravo vedúca matriky M- Zapletalová) zložila sľub do rúk starostky Zuzany Aufrichtovej. "Máme o jednu kvalifikovanú silu navyše," uviedla vedúca matriky Mária Zapletalová. Vybavovanie na matričnom úrade sa tak opäť o čosi zrýchli.

"V tejto chvíli pracuje na matričnom úrade 6 matrikárok, takže konečne sme v plnom počte," dodala M. Zapletalová. "Momentálne je to dosť, ale čoskoro vstúpi do platnosti nový zákon, ktorý sa týka vyhotovovania matričných dokladov do cudziny, takže budeme mať viac povinností," doplnila. 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva

Na matrike môžete požiadať o zmenu mena alebo priezviska.