[en:News:listNews]

Upozornenie! Skúška sirén
04.06.2018

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje občanom, že dňa 8. júna 2018 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie systémov varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízového riadenia, v zmysle § 5 ods. 2 Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany vykoná v piatok 8. júna 2018 o 12:00 hod. preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike formou hlasitej skúšky sirén. Sirény budú počas 2 minút vydávať stály tón doplnený slovnou informáciou, že ide o ich preskúšanie.