[en:News:listNews]

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva
28.11.2018
1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 8. volebnom období sa uskutoční 4. decembra 2018 (utorok) o 9.00 h v Staromestskej sieni. Návrh programu je tu: