Voľné pracovné miesta

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia kultúry (PDF, 83KB)


Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia školstva (PDF, 82KB)

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – vedúci oddelenia investičného (PDF, 114KB)

 

_______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – oddelenie majetkové, referát hospodárskej správy

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Termín nástupu: dohodou

Základná zložka mzdy: 1193,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – ekonomického alebo technického smeru (stavebné zameranie)

Požiadavky:

-      Bezúhonnosť

-      Odborná prax – minimálne 5 rokov v obdobnej pracovnej činnosti

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

-      Komunikáciu so správcami, dodávateľmi služieb a výkon funkcie správcu v určených objektoch, vrátane uplatnenia vlastníckych práv mestskej časti voči správcom, spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ďalším zmluvným partnerom, účasť na stretnutiach vlastníkov nehnuteľností.

-      Príprava kompletnej dokumentácie pre realizáciu verejných obstarávaní súvisiacich so zabezpečením dodávok prác, služieb a tovarov pre úrad ako aj pre všetky objekty v našom vlastníctve alebo správe v pôsobnosti svojej agendy,

-      Sleduje a dodržiava plnenie plánu ako aj čerpanie v súlade s rozpočtovými pravidlami,

-      Účasť na konaniach súvisiacich s deložáciou neplatičov, ako aj realizácia deložovania neplatičov a neprispôsobivých nájomcov bytov a nebytových priestorov,

-      Opravu, údržbu, odstraňovanie porúch, havárií na a v budovách, na technických a technologických zariadeniach vo vlastníctve alebo správe mestskej časti,

-      Nákup, dovoz technických a technologických zariadení a vybavenia pre objekty v správe referátu hospodárskej správy,

-      Organizácia, plánovanie, zadávanie opráv, prác a úloh pre údržbárov a elektrikára vrátane kontrol vykonaných prác – súvisiacich so zabezpečením drobných opráv, odstraňovaním drobných porúch, sťahovaním inventára a spisov úradu, ako aj v zariadeniach v správe úradu,

-      Základné technické posúdenie opráv menšieho charakteru,

-      Drobné nákupy a vyúčtovanie hotovosti,

-      Vybavovanie bežnej korešpondencie.

Zoznam požadovaných dokladov:

-      Písomná žiadosť

-      Profesijný štruktúrovaný životopis

-      Súhlas so spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava v zalepenej obálke s označením „odborný referent na oddelenie majetkové“ v lehote do 29. marca 2019.

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Becko, tel.: 421 2 59 246, 0903 523 009.

 

_______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá pomocnú kuchárku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu: pomocnú kuchárku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

 

Miesto výkonu práce: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), Čajkovského 2, Bratislava

 

Termín nástupu: 01. 04. 2019

Základná zložka mzdy: 523€

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú, plný úväzok (7,5 hod.)

Pracovná doba: Po-Pia od 7 – 15 hod.  

Požiadavka na uchádzača: prax v predškolskom zariadení aspoň 2 roky 

Osobnostné predpoklady: čistotná, pracovitá, zodpovedná 

 

Náplň práce:

  • zabezpečuje každodenný nákup potravín
  • pomoc pri príprave, varení a podávaní jedál, rozvoz stravy na oddelenia
  • čistenie zeleniny, zemiakov, ovocia, príprava surovín k vareniu
  • pomocné práce v kuchyni, umývanie riadov, upratovanie, dezinfekcia
  • odnášanie riadov z jedální, vynášanie kuchynského odpadu, udržuje čistotu v kuchyni, v skladoch, okolo kontajnera, umýva a dezinfikuje smetné nádoby, udržuje v čistote všetky elektrospotrebiče, dbá na čisté pracovné odevy, dodržuje HACCP predpisy
  • dodržuje všetky bezpečnostné a hygienické pokyny, dbá na vysokú úroveň osobnej hygieny a kuchynskej bielizne

 

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať na: Marta Rojková, vedúca ZSoD; kontakt:  +421 905 767 364; marta.rojkova@staremesto.sk

 

_______________________________________________________________________________

 

Ponuka práce: Vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole Malá 6, Bratislava

Miesto práce
Materská škola Malá 6, Bratislava

Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok 

Termín nástupu
04. 03. 2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28. 02. 2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

250,00 Eur brutto pri pracovnom úväzku  40 %

Požiadavky na uchádzača

ÚSO

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce

Koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky s plnou hmotnou zodpovednosťou, starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení starostlivosť o zamestnancov v stravovacej jednotke a starostlivosť o technickú úroveň zariadení. Podrobne v pracovnej náplni.

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle KZ 

Požadované znalosti

-       prax vedúcej školského stravovania,

-       práca s počítačom,

-       bezúhonnosť.

Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:

  • Komunikatívnosť
  • Spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Stručný životopis so žiadosťou a súhlasom spracovania osobných údajov, prosíme zaslať na JUDr. Michal Sygut, kontakt 02 59246362 

e-mail michal.sygut@staremesto.sk