« Podujatia


DOKOPYDANIE

Typ podujatia:
výstava
Dátum:
13.09.2018 - 21.10.2018 utorok - sobota 13.00 - 18.00
Miesto konania:
Galéria Z, Ventúrska 9
Meandre slovenskej asambláže, výstava je prvým pokusom načrtnúť fenomén tejto výtvarnej techniky na Slovensku, keďže jej dejiny u nás dosiaľ nikdy nik nespracoval, ani sa nik jej problematike zatiaľ systematicky nevenoval. Asambláž (z francúzskeho spájanie, priraďovanie, skladanie, zostavovanie, zhromažďovanie) je dielo vytvorené začlenením trojrozmerného prvku do kompozície. Kurátor výstavy Miro Procházka, vernisáž 13. 9., 18.00, trvanie 13. 9. - 21. 10.