Aktuality

Staré Mesto opravilo historický portál Pálffyho schodov
15.10.2013

Portál schodov bývalého Pálffyho paláca bol dlhé obdobie v spustnutom a havarijnom stave, pričom ohrozoval bezpečnosť chodcov. Miesto, kadiaľ denne prechádzajú stovky Bratislavčanov či návštevníkov mesta, sa však zmenilo na nepoznanie. Mestská časť Staré Mesto dokončila opravu kultúrnej pamiatky – portálu Pálffyho schodov.

 

Portál bývalého Pálffyho paláca sa v súčasnosti nachádza  medzi ulicami Svoradova a Zámocká. Dlhé obdobie bol v zlom, zanedbanom stave, na ktorý upozorňovali aj obyvatelia priľahlých ulíc. Chodcov dokonca ohrozovali opadávajúce kusy tehál či škridiel. Mestská časť sa preto po vypracovaní projektu pustila do opráv. V rámci nich bol portál staticky zabezpečený, odstránili sa poruchy, ktoré znehodnocovali stavbu, bol napustený a zakonzervovaný kameň, vykonané reštaurátorské práce, opravené omietka a vykonané ďalšie práce. „Som rada, že toto miesto už nie je hanbou Starého Mesta a historicky aj architektonicky vzácna kultúrna pamiatka opäť získala na atraktivite. Zároveň je portál opäť bezpečný pre všetkých Bratislavčanov aj návštevníkov mesta,“ uviedla starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Táňa Rosová.

Cena opravy kamenného portálu bola približne 20 000 eur, pričom časť bola pokrytá z grantu Nadácie VÚB.

 

Kamenný portál bývalého Pálffyho paláca bol súčasťou Mestského paláca, v súčasnosti zvyšku Pálffyho paláca na Zámockej ulici. Palác z roku 1646 prešiel rozsiahlou stavebnou úpravou v r. 1732. Od roku 1927 – 1934 prebehlo postupné búranie paláca a pravdepodobne v tom čase  bol portál premiestnený na súčasné miesto – pred schody na Svoradovej ulici a v súčasnosti tvorí súčasť verejnej komunikácie.