Aktuality

Úprava detského ihriska pri MŠ Brnianska
09.02.2018

Úpravou hernej  plochy okolo existujúceho detského pieskoviska  pri  MŠ Brnianska sa podarilo zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti detí a zlepšenie vybavenosti tejto materskej školy. Okrem montáže nového zábradlia  a madla na schodoch vedúcich k pieskovisku bolo vybudované tienenie pieskoviska pozostávajúce z konštrukcie a sezónnej  plachty.  V rámci úprav hracej plochy bola odstránená stará nefunkčná betónová lavička,  opravený obľúbený hrací prvok „hrad“ a taktiež dodaný nový hrací prvok. Takto vybavená herná plocha bude spĺňať požiadavky a potreby našich škôlkarov  a  zároveň bude môcť plniť účel  oddychovej a hracej zóny aj pre žiakov prvých  tried  ZŠ Dubová. 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore  Nadácie SPP.