Úradná tabuľa


26.3.2019

do 10.04.2019

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Značka: 83/12608/2019/STA/Vas/S-10

"Polyfunkčný súbor EUROVEA 2"

Prílohy:

26.3.2019

do 15.04.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe

Značka: Zn. 99/2019

"Dražobná spoločnosť, a.s."

Prílohy:

26.3.2019

do 15.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 15085

"Dušan Lisal"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 15085

"Dušan Lisal"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 15081

"Roman Fekete"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 15082

"Monika Siposová"

Prílohy:

26.3.2019

do 10.04.2019

Rozhodnutie

Značka: 2414/12761/2019/STA/Bah/L-5

"BA_Safari_FTTH, vybudovanie optického prepojenia"

Prílohy:

26.3.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5780/7979/2019/STA/Bah

"Administratívna budova PANORAMA CITY III Business, Bratislava"

Prílohy:

26.3.2019

do 10.04.2019

Rozhodnutie

Značka: 2413/12770/2019/STA/Bah/L-6

"BA_Žilinská_FTTH, vybudovanie optického prepojenia"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 15062

"Monika Lenghardtová"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14966

"František Fridrich"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14973

"Boris Nikulin"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14971

"Mgr. Dana Kriváňová"

Prílohy:

26.3.2019

do 12.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14968

"František Fridrich"

Prílohy:

25.3.2019

do 03.06.2019

Vyhlásenie verejného opisu veci

Značka: ORPZ-BAI-OPP3-452-003/2019

"Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Staré Mesto - západ vyhlasuje verejný opis veci...

Prílohy:

25.3.2019

do 17.04.2019

Oznámenie termínu a miesta konania dražby

Značka: Ex 1680/17

"JUDr. Martin Hermanovský, súdny exekútor"

Prílohy:

25.3.2019

do 01.04.2019

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

"Voľby do Európskeho parlamentu 2019"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14775

"Ján Hitz"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14738

"Milan Tomáň"

Prílohy:

25.3.2019

do 11.04.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 14732

"Boris Nikulin"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 11 ] ďalej » na koniec »»