Úradná tabuľa


23.1.2019

do 07.02.2019

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 6558/51776/2018/STA/Kil-H/128

"Nadstavba a prístavba objektu - bytový dom na Konventnej 5, bytová jednotka č. D5K"

Prílohy:

23.1.2019

do 07.02.2019

Verejná vyhláška

Značka: KV/SU/165/2019/1259/DH

"Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Verejná vyhláška

Značka: 2772/3500/2019/DŽV/Böe

"o začatí správneho konania vo veci podania spoločnosti ETP Management budov, s.r.o."

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3729

"Vladimír Caras"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3720

"Vladimír Kabát"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3716

"Ladislav Gálik"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3719

"Tomáš Papšík"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3728

"Jozef Bakaj"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3725

"Mário Bertók"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3724

"Emília Vargová"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3721

"Martin Hudák"

Prílohy:

23.1.2019

do 11.02.2019

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

"Voľby prezidenta 2019"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3548

"Ing. Róbert Kohlmann"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3550

"Mária Bertóková"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3463

"Roman Rebro"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3459

"Angela Šipošová"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3458

"Dušan Kudry"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3442

"Blanka Újváriová"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3457

"Ferdinand Lakatoš"

Prílohy:

22.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3455

"Jozef Sípos"

Prílohy:

«« na začiatok « naspäť [ 1 / 9 ] ďalej » na koniec »»