Úradná tabuľa


19.10.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 10375/44198/2017/DOP/Zub

"Polyfunkčný súbor NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul., Bratislava"

Prílohy:

9.10.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7774/43252/2017/STA/Kam

"Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava", 1. etapa, časť 1.NP (reštaurácia)"

Prílohy:

4.10.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9690/41481/2017/STA/Mys/H-94

"Mlynské Nivy - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, X1 Rekonštrukcia Chalupkovej ulice"

Prílohy:

14.9.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7975/39019/2017/Zub

"Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Bratislava"

Prílohy:

30.8.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9690/37485/2017/STA/Mys

"Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií -...

Prílohy:

31.7.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9050/32233/2017/Kam

"Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova, Košická, Bratislava, objekt A1"

Prílohy:

31.7.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 9124/33016/2017/Kam

"Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová ulica, Bratislava"

Prílohy:

24.5.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7975/23093/2017/STA/Zub

"Oznámenie o začatí stavebného konania - informácia - Karadžičova, Továrenská, Chalúpkova,...

Prílohy:

17.5.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7744/21280/2017/STA/Kam

"Obchodno-spoločenský komplex Mýtna-Radlinského, 2. Etapa"

Prílohy:

17.5.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7774/21669/2017/Kam

"Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, 1. etapa, časť 5.-6.NP"

Prílohy:

19.4.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7084/16475/2017/STA/Kam

"Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia - Polyfunkčný objekt Kýčerského-Žilinská Bratislava "

Prílohy:

8.2.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 5851/5746/2017/Kam

"Administratívno-obytný súbor Mýtna, Radlinského, Bratislava, 1. etapa"

Prílohy:

23.1.2017

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2513/1788/2017/Kul

"Polyfunkčný objekt - Staromestská office , Veterná ulica, Bratislava"

Prílohy:

14.4.2016

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 417/18619/2016/STA/Gal

"Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C Onkologického ústavu sv. Alžbety, Heydukova 10,...

Prílohy:

28.12.2015

do

Oznámenie

Dňa 27.02.2014 nadobudol účinnosť zákon 34/2014 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 25/2006 Z.z. o...

3.6.2015

do

Plán verejného obstarávania na rok 2015

Prílohy:

18.5.2015

do

Zoznam uhradeného plnenia zo zmluvy

"1. štvrťrok 2015"

Prílohy:

18.5.2015

do

Verejné obstarávanie: Integrácia IS MČ BSM na IIS Bratislavy

Prílohy:

18.5.2015

do

Zoznam zazmluvnených zákaziek

"1. štvrťrok 2015"

Prílohy:

18.5.2015

do

Verejné obstarávanie: Stravné poukážky

Prílohy: