Úradná tabuľa


Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Sekcia: Oznámenie o uložení zásielky
Zverejnené: 19.10.2018 – 19.11.2018
Značka: 45346
Popis: "Ing. Marián Hanudeľ"
Prílohy: