Aktuality

Reklamné trojnožky sú konečne preč
09.01.2018

Všetkých 32 kusov reklamných trojnožiek bolo odstránených zo staromestských ulíc a chodníkov. „Takmer trojročné úsilie o odstránenie nelegálne umiestnených reklamných zariadení sa vyplatilo, splnil som teda ďalší sľub, ktorý som dal Staromesťanom, a to že z historického jadra odstránim reklamný smog,“ skonštatoval starosta Radoslav Števčík.

Reklamu sa podarilo odstrániť z Rudnayovho, Rybného a Komenského námestia a z ulíc Gorkého, Poštová, Medená, Živnostenská a Palackého. Odstránenie tzv. trojnožiek je výsledkom dlhotrvajúceho sporu mestskej časti Staré Mesto s obchodnou spoločnosťou PRE SENT. Obchodná spoločnosť PRE SENT s.r.o. nesplnila dobrovoľne povinnosť odstrániť reklamné zariadenia z menovaných ulíc a námestí a z toho dôvodu mestská časť Bratislava-Staré mesto pristúpila k nútenému výkonu rozhodnutia. Druhým dôvodom poklesu záujmu o umiestňovanie reklamy v historickom jadre môže byť aj rozhodnutie miestneho zastupiteľstva o niekoľkonásobnom zvýšení miestnej dane (z pôvodných 70 centov za meter až na 5 eur.

Rozmiestňovanie reklám v Starom Meste budú vo zvýšenej miere kontrolovať aj inšpektori verejného poriadku, ktorí denne hliadkujú v uliciach mesta.