Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Novinky z miestneho zastupiteľstva - 14. máj 2024

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku
Dátum:
Novinky z miestneho zastupiteľstva - 14. máj 2024

Bratislava 14. mája 2024 – Poslankyne a poslanci dnes na miestnom zastupiteľstve schválili Akčný plán mestskej časti pre rok 2024, ktorý určuje jej strategické smerovanie. V dvoch staromestských zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov sa zavádza možnosť umiestnenia dieťaťa aj na pol dňa, predtým túto možnosť rodičia k dispozícii nemali. Zastupiteľstvom prešlo aj rozhodnutie pomenovať existujúce verejné priestory v Starom Meste po významných osobnostiach vedeckého a kultúrno-spoločenského života.

Vízia a smerovanie mestskej časti

V rámci schváleného Akčného plánu je ambíciou súčasného vedenia samosprávy rozvíjať atraktívnosť a rozpoznateľnosť mestskej časti nielen pre miestne obyvateľstvo, ale aj pre návštevníkov. Zabezpečiť to plánuje ochranou a rozvojom charakteristických prvkov – historických stavieb, parkov aj verejných priestranstiev.

Zároveň chce MČ systematicky rozvíjať kreatívny potenciál komunít spočívajúci v riešení spoločenských výziev v súlade s princípmi súdržnosti, udržateľnosti, inklúzie a občianskej spoločnosti. Prioritou je aj zeleň a kvalitný verejný priestor s jasným zameraním na chodcov a cyklistov. V rámci Akčného plánu bude MČ klásť dôraz aj na riešenia environmentálnych a klimatických výziev a investícií do účinných adaptačných a mitigačných opatrení. Staré Mesto je už teraz ako jedna z mála mestských častí zapojená do nedávno mestským zastupiteľstvom schváleného Klimatického plánu - SECAP.

Dôležitými hodnotami, ktoré sa zrkadlia v aktivitách smerovania mestskej časti, sú otvorenosť a tolerancia. Samospráva aktívne pracuje na znižovaní nerovností, podporuje rozmanitosť, prepájanie generácií a budovanie silných komunít. Rozvoj sociálnych služieb, dostupnosti bývania a poskytovanie kvalitnej infraštruktúry a podmienok pre vzdelávanie sa chápe ako základný predpoklad zabezpečenia vysokej kvality života. Súčasťou smerovania sú aj moderné, otvorené a efektívne služby miestneho úradu a ich administrácia.

Názvy parkov po významných osobnostiach

V blízkosti budovy Slovenského rozhlasu, pred budovou Ministerstva dopravy SR, na rohu ulice Námestie slobody a Mýtnej ulici vznikne „Park Jozefa Murgaša”. Schválili to poslankyne a poslanci na dnešnom miestnom zastupiteľstve, pôvodný návrh vypracovalo občianske združenie Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia. Zároveň v tomto roku uplynie aj 120 rokov od vydania jeho najvýznamnejšie patentu „Tón systém“, pomocou ktorého dosiahol rozhodujúci podiel na zrozumiteľnom bezdrôtovom prenose informácií.

Nové pomenovanie dostane aj parčík na Medenej ulici pred Mestskými kúpeľmi s budúcou mestskou knižnicou Grössling. Po novom by to mal byť na „Park Márie Ďuríčkovej”. Dôvodom pre pomenovanie parku je životná práca Márie Ďuríčkovej na zachovaní generačného odkazu troch kultúr starého Prešporka, na ktorom stojí duch mesta Bratislavy doteraz. Mária Ďuríčková je totiž známa najmä jedinou a najkomplexnejšou zbierkou prešporských povestí v dvoch knihách Prešporský zvon a Dunajská kráľovná, ktoré vyšli v 80. rokoch 20. storočia. Tieto knihy zachovávajú príbehy Obrazu krivoprísažníka na Starej Radnici, Panenskej veže na Devíne, Čiernej panej na Michalskej veži a mnohé iné známe povesti. Mária Ďuríčková položila základ modernej bratislavskej slovesnosti s hlbokým vplyvom na kultúrnu identitu mesta. Keďže Mária Ďuríčková žila a tvorila dlhé roky na neďalekej Dunajskej ulici a jej povesti sa prevažne týkali Starého Mesta, za ideálne miesto navrhlo občianske združenie Litera Production Medenú ulicu a parčík, ktorý má vzniknúť pred oživenými Mestskými kúpeľmi Grössling, v ktorých má zároveň pôsobiť nová pobočka Mestskej knižnice. Oba návrhy zmien pomenovaní musia prejsť ešte schvaľovacím procesom v mestskom zastupiteľstve.

Možnosť umiestniť dieťa do „jasličiek“ aj na pol dňa

Mestská časť poskytuje sociálnu službu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov ako jedna z mála mestských častí, až v dvoch, hovorovo povedané, jasliach. Zariadenia dlhodobo a úspešne fungujú na Čajkovského 2 a na Záhrebskej 9, spolu majú kapacitu pre 75 detí. Poslankyne a poslanci dnes schválili možnosť umiestniť dieťa do jasličiek aj na pol dňa, ktorá doposiaľ neexistovala a mnohým rodičom v organizovaní života s malým dieťaťom výrazne pomôže.

Výška paušálneho mesačného poplatku za poskytovanie sociálnej služby v zariadení v rámci poldennej starostlivosti predstavuje 350 eur. Pokiaľ má uchádzač/ka trvalý pobyt v Starom Meste alebo je zamestnanec/zamestnankyňa miestneho úradu, môže si uplatniť zľavu z paušálneho poplatku, a to vo výške 50 eur. Stravovanie v rámci poldennej starostlivosti je spoplatnené sumou 2,20 eur na deň na dieťa. Výška paušálneho mesačného poplatku v zariadení ostáva vo výške 500 eur. Zároveň však platí, že Staré Mesto poskytne prijímateľovi sociálnej služby, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti alebo je jej zamestnancom, zľavu vo výške 70 eur.

Preskočiť na obsah