Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Verejné vyhlášky

Preskočiť navrch stránky Preskočiť na pätičku

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Timravina 8, 811 06 Bratislava

153/46289/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Karadžičova 51, 811 07 Bratislava

145/46302/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Javorinská 9, 811 03 Bratislava

143/46305/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Vazovova 16, 811 07 Bratislava

155/46285/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Špitálska 49, 811 08 Bratislava

150/46299/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Šulekova 35, 811 03 Bratislava

51/46297/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Búdková 21, 811 04 Bratislava

137/46305/2024/SKO/Hor

Výzva na voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Tabaková 10, 811 07 Bratislava

152/46294/2024/SKO/Hor

Verejná vyhláška

MAGS ODP 45520/2024/381520"SO-CS 101.1.1 Rozšírenie a úprava komunikácie NAGLS, Bratislavské podhradie – Vydrica, I. etapa – DOPRAVNÉ NAPOJENIE 1"

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 2. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 2. polrok 2024

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2023

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2023

Verejná vyhláška

SU/1791/29716/2024/VDE-98"MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR)"

Vyhlásenie verejného opisu veci

ORPZ-BAI-OPP3-7-059/2024"Horský bicykel zn. Alpha Pro Comp 3, sivej farby"

Vyhlásenie verejného opisu veci

ORPZ-BA1-OPP3-7-059/2024"Horský bicykel zn. Alpha Pro Comp 3, sivej farby"

Výzva

472/44178/2024/OPK/Uzs"Renault, červená metalíza, s EČV AA485AN, aktuálne už bez EČV na ulici Sokolská"

Výzva

472/44179/2024/OPK/Uzs"Ford Focus, modrá metalíza, bez EČV na ulici Mariánska 2"

Výzva

472/42058/2024/OPK/Uzs"Dacia, biela metalíza, bez EČV, bez platnej TK a EK na ulici Murgašova 2"

Verejná vyhláška

rozhodovanie v dedičskej veci po poručiteľovi menom Ladislav Markovič

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10456/1460/2024-44"Opel Corsa, evidenčné číslo BL600GJ na ulici Dopravná"

Výzva

472/40118/2024/OPK/Uzs"Renault, zelená metalíza, s EČV NMR15742 na ulici Lazaretská"

Preskočiť na obsah