Aktuality

14.12.2018
image

Slávna česká Rybovka, ako Česi familiárne hovoria dielu Česká mše vánoční od Jana Jakuba Rybu, je jednou z najznámejších vianočných skladieb. Tento rok zaznie aj v bratislavskom Starom meste. V Dóme sv. Martina ju v nedeľu 16. decembra o 19.00 predvedie hudobné združenie Svatováclavský sbor a orchestr z Dolných Bojanovíc.

Celý článok
14.12.2018
image

Rokovanie miestneho zastupiteľstva o rozpočte mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2019 až 2021 sa uskutoční 8. decembra (utorok) o 9.00 sa na miestnom úrade v Staromestskej sieni. 

Celý článok
13.12.2018
image

Desiatkami diel najznámejších insitných umelcov zo srbskej Vojvodiny sa môžete pokochať na výstave v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici. Výstava predstavuje prierez diel Jána Bačúra, Pavla Hajka a Miroslava Hraška zo zbierky Galérie Babka v Kovačici, ktorá je považovaná za centrum insitného umenia v Srbsku.

Celý článok
07.12.2018
image

5. decembra 2018 v Centre pre deti a mládež na Blumentálskej 10/a ocenila riaditeľka knižnice najaktívnejších čitateľov za rok 2018.
Z dospelých čitateľov získali ocenenie:
Ing. Richard Tomašovič – centrálna knižnica na Blumentálskej
MUDr. Eva Rapošová – pobočka na Panenskej
Ľubomíra Braunová – pobočka na Karadžičovej
Mgr. Emília Búciová – pobočka na Záhrebskej
Emília Miklóšiová – pobočka na Západnom rade

Najaktívnejšími detskými čitateľmi za rok 2018 sú:
Marián Minárik – centrálna knižnica na Blumentálskej
Adam Palko – pobočka na Karadžičovej
Adi Grunert – pobočka na Záhrebskej
Natália Havaldová – pobočka na Západnom rade

Absolútnou víťazkou za rok 2018 sa stala Ľubomíra Braunová s počtom 260 prečítaných kníh.
Všetkým srdečne blahoželáme.

Celý článok
04.12.2018
image

 

Zuzana Aufrichtová sa ujala funkcie starostky. V novom zložení sa prvýkrát zišlo miestne zastupiteľstvo Starého Mesta. Za základné priority nová starostka považuje bezpečnosť, zeleň a dobré fungovanie staromestského miestneho úradu.

 

 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o pokračovaní v konaní

Značka: 9661/53119/2018/DŽV/Cho

"žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu rastúceho na pozemku parc. č. 7281/1, Palárikova ulica"

14.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

Značka: 10707/52099/2018/STA/Kno

"Polyfunkčná budova, novostavba, Strážnická ulica"

14.12.2018

do 31.12.2018

Oznámenie o nových skutočnostiach spojeného územného a stavebného konania

Značka: 9945/52855/2018/STA/Vas

"Odstránenie stavieb: Garáže na ul. Grösslingová"

14.12.2018

do 31.12.2018

Oprava zrejmej chyby rozhodnutia

Značka: 9931/50389/STA/Kul-opr.

"Mestská vila Langsfeldova"

14.12.2018

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 10562/50808/2018/DOP/Zub

"Rekonštrnkcia a nadstavba objektu Bezručova 3, Bratislava"

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53888

"Anna Mezeiová"

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53894

"Igor Keller"

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53892

"Mária Pliešovská"

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53890

"Anna Záhradníková"

14.12.2018

do 02.01.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 53886

"Vladimír Theimer"

Všetky oznamy