Aktuality

27.06.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent– stavebný úrad.

Celý článok
27.06.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie  3, 814 02 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu odborný referent na referáte územného plánu a rozvoja Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto.

Celý článok
27.06.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: administratívno –technický pracovník na stavebný úrad.

Celý článok
27.06.2019
image

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto bude dnes (štvrtok 27. júna) fungovať v skrátenom režime. Úradné hodiny na úrade sa skončia o 13.00 hod. Centrum služieb občanom, pokladňa a vjazd do historického centra budú pracovať v osobitnom režime.

Celý článok
25.06.2019
image

Vo štvrtok (27. júna) dopoludnia obsadí centrum Hviezdoslavovho námestia televízny štáb. TV Markíza chystá ďalšie diely obľúbeného seriálu Sestričky.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31859

"Pavol Erik Šupka"

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31865

"Dagmar Mikuličová"

27.6.2019

do 24.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31866

"Dáša Žilavá"

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31863

"Juraj Ševčík"

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31861

"Ivan Verzal"

27.6.2019

do 15.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 31860

"PharmDr. Jana Praščáková"

27.6.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7809/30830/2019/STA/Ivs

"Bezručova 5, stavebné úpravy"

27.6.2019

do 15.07.2019

Rozhodnutie

Značka: 2405/29883/2019/STA/Ivs/ÚR

"územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 1476, FTTC_BA_Hl.stanica_0717BR_Unibanka_0642BR"

27.6.2019

do 15.07.2019

Predloženie odvolania spolu so spisovým materiálom

Značka: 7644/24244/2019/STA/Krj

"Zimná terasa, Aplend city Hotel Michalská"

27.6.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 7810/30883/2019/STA/Ivs

"Bezručova 5, stavebné úpravy"

Všetky oznamy